Flexwoningen in Gorinchem

Gorinchem kent een schreeuwend tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Flexwoningen kunnen (tijdelijk) verlichting bieden en zijn relatief snel te bouwen. D66 stelde daarom vragen over de (on)mogelijkheden van flexwoningen.

Flexwonen in Gorinchem

In reactie op onze schriftelijke vragen schrijft het college dat flexwoningen een goede aanvulling kunnen zijn op de bestaande woningvoorraad. Op die manier kunnen op korte termijn woningen worden toegevoegd. Maar dat is niet altijd even makkelijk te realiseren. We hebben ook al flexwoningen aan de Waaldijk en verkennen de mogelijkheid om op kleine schaal meer flexwoningen toe te voegen. Bijvoorbeeld in combinatie met een kleinschalige opvanglocatie voor asielzoekers.

Kamers met Aandacht

D66 vroeg het college naar succesvolle projecten in andere gemeenten. Zo wordt in Utrecht en Vijfheerenlanden al het concept van ‘Kamers van Aandacht’ uitgebreid, van kamerverhuur binnen een huis naar het bouwen van een tiny house of flexwoning op het terrein van het gastgezin. Hierdoor kunnen jongvolwassenen een tijdelijke ‘kamer’ huren in de vorm van een flexwoning. Het college volgt deze ontwikkelingen met veel interesse!

D66: versnel de woningbouw

Op 4 november 2021 pleitte D66 voor een versnelling van de woningbouw in Gorinchem. We vroegen het college van burgemeester en wethouders wat met die oproep is gedaan. Het college antwoordt dat inmiddels een tweede aanvraag is gedaan bij de Vliegende Brigade van de provincie, waardoor € 150.000 aan extra capaciteit kan worden ingezet. Deze middelen hielpen onder andere bij de ontwikkellocatie Haarwijk-Oost en de herstructureringslocatie in de Gildenwijk. Ook lopen er nog aanvragen voor de Arkelsedijk waarvoor het rijk inmiddels € 8 miljoen heeft gereserveerd.