Motie ‘Laat het sociaal vangnet werken’ aangenomen

Onze motie ‘Laat het sociaal vangnet werken’ is aangenomen! Dit op de laatste vergadering voor het zomerreces. 

5% van de kinderen in Goes groeit op in een gezin dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering.

Als D66 willen we:
✅ Onze armoedevoorzieningen nóg beter bereikbaar maken voor de mensen die daar recht op hebben.
✅ Het aantal kinderen wat in armoede leeft in Goes terugdringen.

Daarom hebben we afgelopen donderdag een motie ingediend waarin we het college oproepen aan te sluiten bij de voorzieningenwijzer. De voorzieningenwijzer helpt inwoners op een laagdrempelige manier een compleet beeld te krijgen waar zij recht op hebben. 

We zijn blij dat deze motie met brede steun in de gemeenteraad aangenomen is 👏

Bekijk de bijdrage van ons raadslid Jacqueline van Mil tijdens de raadsvergadering hieronder of lees de motie.

Bekijk de bijdrage van Jacqueline van Mil

Jacqueline van Mil - Beeld: D66 Goes