Begrotingsraad

Donderdag 2 november was de jaarlijkse begrotingsraad in Goes. Hierin geven politieke partijen aan wat ze belangrijk vinden voor de komende jaren en wordt de begroting vastgesteld. De programmabegroting voor 2024-2027 is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. We hebben in het bijzonder gepleit voor: financiën op orde, aandacht voor eenzaamheid, het klimaatprogramma, gemeentelijke dienstverlening en participatie.

Structureel financiën op orde

We vinden de begroting van 2023 niet in evenwicht, er gaat meer uit dan er binnen komt. We maken ons hierover zorgen, zorgen of we de ambities die we als Goes hebben op het gebied van duurzaamheid en grote projecten wel waar kunnen maken.

Aandacht voor eenzaamheid

We hebben aandacht gevraagd voor het thema eenzaamheid. Omgaan met eenzaamheid treft zowel jong als oud. We hebben het college opgeroepen om aan de slag te gaan met het advies van de Zeeuwse Zorg Coalitie in het adviesrapport ‘Eenzaamheid en Aandacht’.

Meer actie op de warmtetransitie

We dachten begin 2023 een klimaatprogramma op te stellen, dat is inmiddels 2024 geworden. Klimaatverandering gaat door en Goes schuift door. Uit een enquete op Goes Praat Mee blijkt dat de bereidheid van de Goese inwoner groot is, alleen is onvoldoende bekend wat gedaan kan worden. Het gaat hierbij om het informeren en enthousiasmeren van inwoners om een duurzame stap te nemen. We hebben het college dan ook opgeroepen om de warmtetransitie op creatieve manieren verder aan te jagen.

Doorgaan met het verbeteren van dienstverlening en participatie

In de vastgestelde kadernota staat dat de Gemeente Goes aan de slag gaat met omnichannel dienstverlening. In de begroting staat dit project on-hold. We bezuinigen op dienstverlening terwijl dit een speerpunt is van de raadsagenda. Hierbij is verwezen naar de voordelen van omnichannel dienstverlening voor de Gemeente Goes, voor ons voldoende reden om dit terug op de agenda te zetten.

Daarnaast hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor participatie. We zien dat er afstand is tussen de inwoners van Goes en het gemeentebestuur. Neem bijvoorbeeld het plan van de Gemeente Goes voor de entree van ‘s-Heer Hendrikskinderen wat inwoners verrast heeft.

Moties

We hebben een viertal moties ingediend voor de begrotingsraad. Op basis van nieuw verkregen informatie tijdens de begrotingsraad hebben we besloten deze moties in te trekken. De nieuwe informatie geeft ons voldoende aanknopingspunten om in gesprek te gaan met het college en de hierboven genoemde thema’s op de agenda te blijven zetten.

Bekijk de volledige bijdrage van Martin Wissekerke op 2 november 2023

Beeld: Gemeente Goes