Minder kinderen in armoede

De fractie van D66 wil dat de gemeente Goes meer gaat doen om het aantal kinderen dat in armoede terecht dreigt te komen, te verminderen. In de gemeente Goes zijn dit 512 kinderen onder de 18 volgens de factsheet Armoede & Schulden Goes.

Voorstellen voor vermindering van kinderen met kans op armoede

D66 vraagt, samen met GroenLinks, het College van B&W vanavond tijdens de raadsvergadering om met voorstellen te komen voor vermindering van kinderen met kans op armoede. Daarnaast wil de fractie dat er jaarlijks actief gestuurd gaat worden op het aantal kinderen dat in armoede dreigt te komen.

Onacceptabel

Fractievoorzitter Saskia Verheij: “Het is onacceptabel dat Goese kinderen onvoldoende kansen krijgen om zich volwaardig te kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien worden belemmerd in hun ontwikkeling.”

Geen kind nog
buiten de boot!

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau maken kinderen die opgroeien in armoede tweemaal zoveel kans om ook in armoede terecht te komen op latere leeftijd, de zogenaamde overerving van armoede. “We willen daar wat aan doen. Al jaren blijft het aantal kinderen dat kans maakt op armoede rond hetzelfde niveau. Het wordt nu tijd dat geen kind meer buiten de boot valt!” aldus Verheij.