Energietoeslag voor meer inwoners beschikbaar

Voor mensen met een laag inkomen wordt vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar gemaakt ter compensatie voor de enorme energie tarieven op dit moment. Dit geldt voor mensen die tot 120% van het sociale minimum als inkomen hebben en daarvan rond moeten komen.

Bekijk de bijdrage tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2022

Jacqueline van Mil - Beeld: Gemeente Goes

Van 120% naar 130%

Wij willen met een motie (samen ingediend met PvdA/GL, Nieuw Goes, Partij voor Goes) deze norm verhogen naar 130%, zodat meer mensen die het moeilijk hebben wat extras krijgen om de energie te kunnen blijven betalen.

Motie

De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.