De gemeente Goes heeft geld voor rotondes, maar niet voor veilige fietspaden

Om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen legt de gemeente Goes rotondes aan. Formeel hebben fietsers op veel rotondes voorrang, maar echt veilig is dat niet. Zeker niet als het kruisende fietspad in twee richtingverkeer voorziet.

In het beleid van de gemeente is het voorkomen van verkeersslachtoffers vastgelegd. D66 vindt, dat de veiligheid van fietsers zwaarder moet meetellen bij het zoeken naar verkeersoplossingen. Een mensenleven is onbetaalbaar.