Vrije kunst, cultuur en media

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om Rachmaninov in het Concertgebouw of hiphop in TivoliVredenburg. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder tot die van een graffiti-artiest. Van muziek op Spotify tot een goede documentaire op Netflix. Wij vinden alle cultuur belangrijk.

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. Wij investeren niet alleen in grote theaters of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector. Nederlandse techno en Dutch design zijn wereldwijd toonaangevend.

Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid. Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

In Gemert-Bakel willen we eindelijk een open en transparante bestuurscultuur en geen achterkamertjespolitiek meer.

In Gemert-Bakel bestaat een groot ondernemend, initiërend en organiserend vermogen en daar mogen we trots op zijn. Trots op zijn, zuinig op zijn, maar vooral ook verder willen stimuleren en ondersteunen.

Een gezonde en veilige plek is een plek waar je prettig en aangenaam leeft. Leefbaar door goede voorzieningen, aandacht voor groen en een optimale invulling van de beschikbare ruimte.

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Klimaatverandering is ook in Gemert-Bakel de grootste uitdaging van onze tijd. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen.

Goed wonen is een basisrecht! In Gemert-Bakel creëren we voor iedereen de juiste mogelijkheden om de meest geschikte woonplek te vinden.

Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ wil D66 Gemert-Bakel werken aan een hechte gemeenschap, waar iedereen meetelt en ieders talent ertoe doet.

In Gemert-Bakel willen we eindelijk een open en transparante bestuurscultuur en geen achterkamertjespolitiek meer.

In Gemert-Bakel bestaat een groot ondernemend, initiërend en organiserend vermogen en daar mogen we trots op zijn. Trots op zijn, zuinig op zijn, maar vooral ook verder willen stimuleren en ondersteunen.

Een gezonde en veilige plek is een plek waar je prettig en aangenaam leeft. Leefbaar door goede voorzieningen, aandacht voor groen en een optimale invulling van de beschikbare ruimte.

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Klimaatverandering is ook in Gemert-Bakel de grootste uitdaging van onze tijd. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen.

Goed wonen is een basisrecht! In Gemert-Bakel creëren we voor iedereen de juiste mogelijkheden om de meest geschikte woonplek te vinden.

Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ wil D66 Gemert-Bakel werken aan een hechte gemeenschap, waar iedereen meetelt en ieders talent ertoe doet.

Vrij ben je pas als er gelijke kansen zijn op school, gelijke kansen in de samenleving, gelijke kansen op werk, gelijke kansen op wonen. D66 Gemert-Bakel maakt zich sterk om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Vrij ben je pas als er gelijke kansen zijn op school, gelijke kansen in de samenleving, gelijke kansen op werk, gelijke kansen op wonen. D66 Gemert-Bakel maakt zich sterk om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Toont 8 van 8


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.