Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Renderklippen Beeld: Nathalie Doorn

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Onze groene omgeving: bosrijk beleid gevraagd We leggen groene ommetjes aan door bestaande groene paden en parken met elkaar te verbinden

Kapvergunningen worden voorzien van herplantingsplicht van loofbomen

De gemeente stimuleert actief groene initiatieven van inwoners en ondernemers
Onze blauwe omgeving: watervoorraad niet langer vanzelfsprekend De gemeente en het waterschap moeten beter samenwerken om wateroverlast en -schade te voorkomen

Relevante bouwvergunningen worden voorzien van compenserende maatregelen voor de waterhuishouding

In het dorp Epe wordt de Dorpsbeek weer bovengronds geleid – niet alleen om zo haar oorspronkelijke rol in onze waterhuishouding te vervullen, maar ook voor een nog aantrekkelijker dorpscentrum
Én-én oplossingen voor klimaat- en energievraagstukken Bouwvergunningen worden voorzien van randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid

De gemeente moet “groen van binnen” worden in al haar doen en laten: eisen stellen aan leveranciers, aantrekkelijk worden voor groene ondernemers en inwoners actief stimuleren tot duurzame maatregelen

Optimaal gebruik maken van lokale initiatieven op het gebied van energieopwekking

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.