Maarten Timmer

Beeld: Marcel Everts Fotografie

Maarten is op 11 oktober 2022 benoemd tot penningmeester van de afdeling D66 gemeente Epe

  • Vaassen
  • Deventer
  • Hij/hem

Van kinds af aan voel ik mij thuis in onze prachtige, groene en gezellige gemeente Epe, een plek waar jong en oud samenleeft omringt door goed bereikbare steden. We mogen trots zijn op de gemeente waarin we leven, wonen en/of werken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Onze gemeente is rijk aan veel mooie plekken waar ik graag met mijn racefiets langs kom, maar kasteel Cannenburch heeft voor mij echt iets bijzonders. We hebben gewoon een kasteel uit de middeleeuwse tijd in onze gemeente, te gek!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie vooral kansen om het voor jongeren/starters mogelijk te maken om te blijven wonen in onze gemeente. Helaas heb ik die plek voor nu niet kunnen vinden in onze gemeente, maar hoop ik in de toekomst weer terug te keren. Daarnaast zie ik kansen om de mening van inwoners in het algemeen en haar jongere inwoners in het bijzonder meer te betrekken bij de besluitvorming. Zodat we ons allemaal écht thuis gaan voelen in een gemeente waar we ons het prettigst voelen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij die altijd het gesprek aangaat, ook over gevoelige en moeilijke onderwerpen, het op een progressieve wijze aanpakt en de daarbij horende verantwoordelijk (durft) te nemen.