Nathalie Doorn

Nathalie Doorn - Beeld: Marcel Everts FotografieNathalie Doorn woont sinds 2018 in Epe en is sinds 2002 lid van D66. Ze zet zich graag in voor de lokale maatschappij door middel van vrijwilligerswerk naast haar drukke werk als zelfstandig personeelsadviseur. Ze wil een extra verschil maken door zitting te nemen in de gemeenteraad

  • 49 jaar
  • Zwolle
  • Epe
  • Zij/haar


Ik woon met mijn man nu drie jaar in Epe, na een flinke zoektocht naar ons “ideale” plekje. Ik ben opgegroeid in Hasselt en we wilden dichter bij mijn ouders gaan wonen.

De woonplaatskeuze was voor ons erg belangrijk omdat we een keuze voor de rest van ons leven wilden maken. Zie daar de reden dat ik mij nu – na bijna 20 jaar lidmaatschap D66 – actief inzet op het lokale niveau en me ook in het lokale vrijwilligerswerk heb begeven.

Voor D66 Epe heb ik meegewerkt aan het verkiezingsprogramma en zal ik de komende periode de campagne voor de GR22 mee vorm gaan geven, zodat we vol gas kunnen gaan voor minimaal een derde zetel!

In mijn dagelijks leven werk ik inmiddels ruim 18 jaar op het gebied van Human Resources, altijd op het snijvlak tussen werkgever en werknemer om win-win situaties te creëren. Ik breng deze kennis en ervaring graag mee naar de gemeenteraad, want zo sta ik ook in de lokale politiek – zoeken naar de balans tussen diverse belangen met een gevoel voor nuance en in alle transparantie.

Gezien mijn vakgebied zal het waarschijnlijk niet verbazen dat mijn voorkeursportefeuille die van het sociaal domein is. Kansengelijkheid creëren daar waar die nu nog onvoldoende aanwezig is, is voor mij een belangrijke doelstelling.

Ik ben een harde werker, met oprechte inzet om de goede dingen in onze gemeente te behouden (of terug te brengen) en verbeteringen te realiseren daar waar dat nodig is. Ik kan snel schakelen en ben er van overtuigd dat ik op korte termijn inhoudelijk ingewerkt kan zijn in het werk van gemeenteraadslid.

Mijn persoonlijke motto: Woorden doen ertoe – wat je zegt moet je doen, met de nodige ruimte voor voortschrijdend inzicht.

Allereerst ons eigen heerlijke “hokjeshuis” (veel kleine kamertjes in plaats van open ruimtes) in het centrum van Epe. Ons “forever home” zoals we er nu naar kijken.
 
Daarnaast alle buitenruimte die onze dorpen onze dorpen maakt: langs de prachtige beken in Epe, de buitenplaats en beken bij de Cannenburch, de populieren in Oene, de uitgestrekte akkers en weilanden in Emst, noem het allemaal maar op!

De allergrootste kans ligt op het fysieke domein, die van ruimtelijke ordening. Alles wat daar de afgelopen jaren aan de hand is geweest, vertroebelt de blik op de andere domeinen waar er ook veel goed gaat. Op het gebied van ruimtelijke ordering moet er NOG veel meer of in ieder geval veel beter en bewuster gecommuniceerd worden. Dossiers moeten gelijk behandeld worden. Inwoners mogen niet het sluitstuk zijn bij discussies.

Wat zijn de drie zaken die je als raadslid wilt veranderen?

  • Het oprecht willen terugwinnen van het vertrouwen van inwoners in de gemeente in al zijn hoedanigheden
  • Eenduidig beleid over alle domeinen als het gaat om kansengelijkheid – de gemeente moet daar in alle uitingen rekening mee houden
  • Vaker dingen durven proberen met daarbij de nodige uitleg naar de inwoners. Weten dat niet alles wat je probeert ook een succes wordt, maar door proberen leren we!

Voor mij betekent D66 hetgeen wat mij al bijna 20 jaar lid maakt: het belang van individuele verantwoordelijkheid voor wie die kan nemen gecombineerd met een gezamenlijk belang vooral daar waar het de kwetsbare groepen van onze samenleving betreft.