Vrij zijn met een overheid die beslist sámen met jou

De gemeente is niet alleen dit gebouw – de gemeente, dat zijn wij allemaal Beeld: Gemeente Epe

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

Bestuurscultuur – het roer moet om! Er wordt een externe formateur aangesteld die onpartijdig en onafhankelijk het werk kan doen

We krijgen een raadsprogramma op hoofdlijnen, zodat het debat echt over de inhoud kan gaan

Wethouders worden geselecteerd op kennis en vaardigheden, niet meer op basis van bij welke partij ze aangesloten zijn
Samen met onze inwoners De gemeente luistert naar haar inwoners en neemt hun inbreng serieus, bijvoorbeeld door inwonerdialogen en referenda

Initiatieven van inwoners worden gefaciliteerd, terwijl de initiatiefnemers de verantwoordelijkheid blijven houden

Inwoners krijgen directe inspraak in hoe het geld in de gemeente wordt besteed
Communicatie centraal De gemeente stelt een duidelijke communicatievisie op en handelt hiernaar in alle transparantie

Inwoners worden eerder op de hoogte gebracht van zaken die hen rechtstreeks aangaan

De menselijke maat komt terug in de relatie tussen gemeente en inwoners

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.