Alle stemmingen op groen

De agenda van deze raadsvergadering was relatief kort, maar daarom niet minder belangrijk dan andere. Deze vergadering lichten we kort twee onderwerpen uit: de voorstellen omtrent bijdrage medisch afval en het plan van aanpak voor de werkgroep verbetering lokale democratie. Prettig om te zien: alle stemmingen stonden unaniem op groen

Bijdrage medisch afval

Een voorstel om de bestaande verordening bijdrage medisch afval te verbeteren stond op de agenda. Verbetering was er ook in meerdere vormen. Niet alleen werd de definitie voor medisch afval uitgebreid en werd het bedrag eindelijk geïndexeerd (nu en in de toekomst), de menselijke maat kwam ook om de hoek kijken: chronisch zieken hoeven niet meer elk jaar opnieuw deze regeling aan te vragen en op die manier te “bewijzen” dat ze toch echt chronisch ziek zijn. Een eenmalige aanvraag volstaat.

In de commissievergadering van twee weken geleden werd ons al duidelijk dat niet iedereen voldoende geholpen is met deze aanpassing. Daarom sloten wij aan bij de collega’s van Groen Links een deelden samen met hen en andere partijen een motie in. We vragen het college daarin om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om maatwerk te kunnen bieden en geven daarin een aantal voorwaarden mee. We vragen ook om dit binnen zes maanden aan de raad voor te stellen.

Het college omarmde de motie volledig en de raad nam hem ook nog eens unaniem aan. Ook het oorspronkelijk voorstel aanpassing van de verordening werd unaniem aangenomen, zodat er in ieder geval in de tussentijd al een eerste verbetering optreed.

Verbetering lokale democratie

Na de Quickscan in de vorige raadsperiode is er natuurlijk veel gebeurd, waaronder de installatie van de nieuwe raad. Ook is er een nieuw college aangetreden. Geen onbelangrijke factoren in het feit dat dit plan er wat ons betreft wat later ligt dan we idealiter hadden gewild.

Een aantal losse verbeteracties zijn al ingezet, zoals het feit dat het college nu regelmatig vergadert op diverse locaties in onze gemeente en de raad die op de markten van Epe en Vaassen aanwezig was om met inwoners te spreken.

Met losse acties alleen redden we het natuurlijk niet, en daarom zijn we blij met een gestructureerd plan van aanpak. Dit kan alleen nog maar verder ingevuld worden door ermee aan de slag te gaan. Nu dit plan van aanpak unaniem is aangenomen, kan dit van start gaan. Alle fracties zullen deelnemen aan de werkgroep. Namens D66 gemeente Epe zal dit Hans de Goede zijn, met Joost Boermans als back up en aan zijn zijde waar nodig. Nathalie Doorn neemt plaats in de sub werkgroep raadscommunicatie.