Begrotingsbehandeling 2024-2027

Afgelopen week was het weer tijd voor de behandeling van de begroting zoals deze door het college aan de gemeenteraad wordt aangeboden. D66 gemeente Epe ziet veel goede dingen gebeuren, maar waarschuwt wel: “Dóen, niet doorschuiven”

In de basis een goed voorstel

Onze gemeente had de afgelopen jaren weinig zorgen over de begroting. Vorig jaar hebben we veel nieuw beleid – en dus de kosten daarvoor – al begroot. Maar ook de kosten voor de gemeente zijn gestegen. Hogere lonen, hogere energiekosten en prijsindexaties. Het is dus tijd om strakkere keuzes te maken.

D66 gemeente Epe vindt deze begroting in de basis een goed voorstel. Ook de oplossingen voor de voorziene tekorten zijn – op hoofdlijnen – passend. Dat we onze reserveringen aanspreken vinden we nu niet zo een groot probleem. Sparen doe je tenslotte om het in de toekomst te kunnen uitgeven aan de doelen die je bedacht had.

Dóen, niet doorschuiven

Er staan voor ons wel iets te veel onderwerpen nu voor 2024 gepland, terwijl deze al bij de vorige begroting in 2023 gepland waren. Daarbij onderschatten we overigens niet wat er allemaal al wel gedaan is, maar vragen duidelijk aandacht hiervoor. Belangrijke punten hier zijn voor ons:

  • het participatie- en communicatie beleid
  • het uitwerkingskader zon en wind
  • uiteraard de woonagenda
  • het onderhoud van onze onverharde wegen, waar we voor de Ossenweg specifiek een motie voor hadden voorbereid – na toezeggingen van de wethouder, konden we deze weer intrekken
  • en het opzetten van de door het college genoemde inclusie agenda. Vorig jaar al vroegen we om die naam alsjeblief aan te passen in inclusie- en diversiteitsagenda. Je kunt tenslotte pas inclusief worden of zijn, als diversiteit ook oprecht omarmd wordt. Hierover hadden we een amendement in voorbereiding, maar schriftelijk kregen we ook hier al een toezegging van de wethouder over – we boden hem dan ook als dank een hele fruitmand aan: van exotische ananas tot oer Hollandse appels, van groene bananen nog niet helemaal rijp tot rimpelige passievruchten, van perfect uitziend fruit tot peren met een deukje en zelfs met vruchten die door andere mensen weer groente worden genoemd.

fractievoorzitter Nathalie Doorn overhandigt een zeer diverse fruitmand aan wethouder Gert van den Berg Beeld: D66 Gemeente Epe

Wij stemmen vóór en wensen het college veel nieuwe energie!

We stemmen voor deze begroting en ook voor de ingediende moties en amendementen. We vinden het jammer dat er partijen zijn die wel tegen de begroting stemmen, maar zelf geen actie ondernemen om potentiele veranderingen te bewerkstellingen.

Ook dan blijkt maar weer duidelijk dat ook in de gemeente Epe D66 tot de doeners behoort!