Vrij bewegen door heel Nederland

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Op 40.000 vierkante kilometer Nederland willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein door Europa reizen? We werken aan snelle treinverbindingen met andere Europese landen. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

Vuile manieren van reizen gaan we zwaarder belasten. Schoon reizen wordt makkelijk en goedkoop. Zo werken we aan een schoon land van morgen. 40.000 vierkante kilometer waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich vrij kunnen bewegen.

Auto te gast Autoluwe dorpscentra: veiliger en meer ruimte voor groen en recreatie

Doortrekken van de rondweg langs De Meent richting de Heerderweg, mede om nieuwe woonwijk te ontsluiten
Voorrang voor de fiets Fietssnelweg niet dwars door onze dorpen, maar erlangs

Fietsstraten als aftakkingen om de fietssnelweg met de dorpscentra te verbinden

Ieder kind moet veilig zelfstandig op de fiets of lopend naar school kunnen
Bereikbaarheid omliggende steden Apeldoorn, Deventer en Zwolle binnen 30 minuten bereikbaar op een duurzame manier

Breed denken: niet alleen OV, ook bv het stimuleren van elektrische deelscooters of speed pedelecs kan een oplossing zijn

Behoud van jongeren voor onze dorpen: als zij op kamers gaan, zijn we ze eerder kwijt aan “de stad”

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.