De mogelijke komst van Lelystad AirPort

De mogelijke komst van Lelystad Airport hangt al enkele jaren in de lucht. Of er werkelijk gevlogen gaat worden is nog steeds onzeker.

Rust is een groot goed

De fracties van D66 en Epe Liberaal zien de vluchten boven gemeente Epe als een grote bedreiging van de rust en gezondheid.

Geluidsoverlast van vliegverkeer is meer dan alleen vervelend. Het is slecht voor de gezondheid en kan de aantrekkingskracht van gemeente Epe op toeristen verzwakken. Rust is een groot goed en een kernbegrip in de Omgevingsvisie die het College op 14 oktober aan de gemeenteraad van Epe voorlegt.

D66 en Epe Liberaal willen dat de luchtvaart en Lelystad Airport expliciet als een bedreiging voor gemeente Epe wordt benoemd. In een amendement leggen zij deze aanpassing aan de Omgevingsvisie voor aan de gemeenteraad.