Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen? Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren?

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat er genoeg leraren zijn om ieder kind de aandacht te kunnen geven die hij of zij nodig heeft. Daarom pakken we het lerarentekort nu écht aan.

Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Met minder werkdruk, extra onderwijsassistenten en een hoger salaris. Daarin laten we je zelf keuzes maken en helpen we je als dat nodig is.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind. En we stoppen met selectie aan de poort voor hbo en wo. We werken aan radicale kansengelijkheid.

Goed en bereikbaar onderwijs Minimaal één openbare school in elke dorpskern

Behouden en versterken van speciaal basisonderwijs

Behouden en ondersteunen van ons voortgezet onderwijs

Verdere samenwerking met MBO en HBO opleidingen in de regio
De beste kansen voor onze jongeren Onze gemeente wordt DE plek om je stages te lopen

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
Een leven lang ontwikkelen Een actief speelbeleid voor de jongste inwoners

Oprichten van een jongerenadviesraad in onze gemeente

Werkgevers mogelijkheden bieden om hun medewerkers te blijven ontwikkelen

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.