Sander van den Berg

Sander van den Berg - Beeld: Marcel Everts Fotografie

Sander van den Berg is 25 jaar oud, geboren, getogen en trotse Epenaar. Hij is dé jongerenkandidaat in de gemeente Epe. Het geluid van de jongeren wordt niet gehoord in de gemeenteraad. Dat moet anders. Daarom stelt hij zich verkiesbaar.

  • 27 jaar
  • Epe
  • Epe
  • Hij/hem

Ik ga mij inspannen voor een betere bestuurscultuur en democratische innovaties, zoals een vaste jongerenadviesraad en een gelote inwonerberaad.

Ik ga mij inzetten voor de starters op de woningmarkt in onze gemeente, zodat onze generatie en de generaties na ons ook in de gemeente Epe kunnen (blijven) wonen.

En ik ga aan het werk om onze gemeente voor te bereiden op de klimaatverandering, maar ook om via de vergroening en de verduurzaming onze bijdrage te leveren om klimaatverandering tegen te gaan.

En dat wil ik niet alleen doen. Maar samen met jou. Door naar jou te luisteren, en met jou in gesprek te gaan over jouw ideeën. Zo kunnen wij samen de uitdagingen van vandaag en morgen aanpakken. Want er is nog veel meer dat moet gebeuren.

Het is tijd voor nieuwe gezichten, frisse ideeën en nieuwe verhalen. Tijd voor de nieuwe generatie.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Een specifieke plek heb ik niet. Wel ben ik enorme liefhebber van onze mooie omgeving waar ik regelmatig en graag wandel. Verder is de lokale horeca een plek waar vele mooie ontmoetingen plaatsvinden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie kansen voor onze gemeente om (de mening van) haar inwoners in het algemeen en haar jongere inwoners in het bijzonder meer te betrekken bij de besluitvorming. Alle geluiden moeten gehoord kunnen worden. Helemaal in (de voorbereiding van) de gemeentelijke besluitvorming. Ook zie ik kansen om onze mooie omgeving als kracht in te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering. En ik zie kansen in innovatieve woonvormen en flexibele bestemmingsplannen, om het ook voor de starters in de gemeente Epe mogelijk te maken te (blijven) wonen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Als raadslid wil ik aan de slag gaan om een (vaste) jongerenadviesraad in te stellen.
  • Ook wil ik de positie voor de starters op de woningmarkt in onze gemeente verbeteren, door middel van bijvoorbeeld innovatieve woonvormen, en de gemeente aantrekkelijk(er) maken voor jongeren om hen naar onze gemeente te trekken of in de gemeente te behouden.
  • Ik wil de gemeente voorbereiden op de klimaatverandering en stappen zetten om de klimaatverandering tegen te gaan.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij, een vereniging, waar men op respectvolle wijze scherp met elkaar debatteert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon. Zoals het zou moeten zijn in de samenleving, in onze gemeente. Door middel van debat komt men tot goede besluiten, verbreedt men het blikveld en scherpt men de geest. Alle meningen zijn gelijk, er is wederzijds respect. Ongeacht jouw mening, je wordt er niet op aangekeken.

Het progressief, sociaal liberale gedachtengoed is voor mij de juiste balans in de eigen verantwoordelijkheid en marktwerking, tegenover het collectief in de vorm van het sociale vangnet door de overheid en nationalisering. Mensen de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid geven voor hun zelfontwikkeling, maar als overheid hiertoe alle mogelijkheden en ruimte bieden. Marktwerking toelaten waar het werkt, maar in de sectoren waar marktwerking niet werkt wel ingrijpen, zoals in de zorg of de woningmarkt. En ten slotte is het feit dat er plek is voor iedereen in onze samenleving voor mij erg belangrijk. Ongeacht het geslacht, de seksuele geaardheid of gerichtheid, de afkomst of het geloof. Iedereen kan en mag een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving.

Dat is wat D66 voor mij betekent.