Annemiek van Loon

Annemiek van Loon - Beeld: Marcel Everts Fotografie

Annemiek van Loon zit sinds 2018 namens D66 in de gemeenteraad van Epe: “Zowel landelijk als lokaal is de politiek op een omslagpunt aangeland. Het is tijd om de huidige situatie aan te grijpen voor verandering, het trekken van een scheidslijn tussen ‘oude politiek’ en het ‘nieuwe samenwerken’.”

  • 54 jaar
  • Waalwijk
  • Wissel
  • Zij/haar

Veel inwoners zijn het vertrouwen in de lokale politiek kwijt. Dat moet veranderen.

De gemeenteraad en het College moeten beter gaan samenwerken zodat we al onze energie in kunnen zetten voor onze inwoners. Door vertrouwen te geven kunnen we het weer terug krijgen.

Binnen onze groene gemeente hebben we bovendien veel mogelijkheden om inwoners ruimte te geven en mee te laten denken en doen.

Zo zijn er grote kansen om klimaatadaptatie, woningbouw en energietransitie het groene karakter van onze kernen en het buitengebied te versterken.

Zo kunnen onze beken weer een grote rol vervullen om wateroverlast in de kernen te voorkomen en het toeristisch profiel te versterken. De Dorpsbeek mag daarom weer zichtbaar door Epe stromen.

De inventiviteit van onze bedrijven en inwoners kan juist gestimuleerd worden door de politiek. Dat levert groene energie én positieve energie op.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Maakt mij niet uit waar, als het maar vanachter een fietsstuur is met mijn neus in de wind.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Binnen ons dichtbevolkte land beschikt onze gemeente over unieke kwaliteiten. Schoon water, rust, schone lucht en een gezonde leefomgeving. Economische vooruitgang hoeft wat mij betreft niet strijdig te zijn aan het behoud van deze kwaliteiten. Binnen de Clean Tech Regio zijn er tal van aanknopingspunten om sterker in te zetten op innovatie, schone technieken, duurzaam wonen en kringlooplandbouw. Ontwikkelingen die inwoners en ondernemers houvast en zekerheid zullen geven. Initiatieven en kennis vanuit de samenleving zijn hierin een stuwende kracht moeten optimaal benut te worden.

Ik heb er zin in om onze gemeente nog groener te maken: groen ondernemen, groen wonen en groen recreëren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Van onze gemeente een echte fietsgemeente te maken zodat ieder kind weer veilig en zelfstandig op de fiets naar de basisschool kan.
  • Open communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners sterker neerzetten
  • Onze gemeente verder vergroenen: in de landbouw, recreatie, woningbouw, mobiliteit en in alle voor- en achtertuinen.

Wat betekent D66 voor jou?

Binnen D66 is het gemeengoed om kritische vragen aan elkaar te stellen. Om iedere situatie van meerdere kanten te bekijken en de kern van problemen op tafel te krijgen. Door deze kritische houding durven we ver vooruit te kijken. Daarom durfde D66 ongemakkelijke onderwerpen als klimaatverandering en de broodnodige transitie van de agrarische sector al vroegtijdig te bespreken. We zijn ons ervan bewust dat we het niet alleen kunnen. Samenwerken, kritisch zijn vanuit een basis van vertrouwen en respect. Het klinkt misschien wat zweverig maar de polarisatie in onze samenleving, op social media en ook op straat breekt meer af dan ons lief is. Daar komen we geen steek mee verder. Binnen D66 zijn we blij met andere kritische geluiden, ook van andere partijen maar wel onder het motto: Kritiek leveren is verantwoordelijkheid nemen.