Vrij door een betaalbare woning

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Amsterdam tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer. In de steden gaan we de hoogte in.

We bouwen duizenden betaalbare woningen in nieuwe wijken. Met goed openbaar vervoer en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

(Ver)bouwen voor de gebruiker Zorg ervoor dat wat er gebouwd of verbouwd wordt ook is afgestemd op de feitelijke gebruikers, zowel nu als in de toekomst. Regeren is vooruitzien.
Focus op wat wél kan Durf andere keuzes te maken binnen de bestemmingsplannen: knarrenhofjes, tiny houses, collectieve woongroepen of juist grotere erven kleiner opdelen. Maatwerk is nu nodig.
Wonen hoog op de agenda De gemeente wordt soms beperkt door landelijke regelgeving. Zorg voor een lobby en laat gevraagd en ongevraagd van je horen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.