Participatie en communicatie moeten ook bij een dringend onderwerp goed gaan

Deze raadsvergadering kende een aantal hamerstukken en een groot aantal begrotingsvoorstellen van gezamenlijke regelingen. Het onderwerp waar het meeste tijd voor werd genomen was natuurlijk de vraag van het college aan de raad om 2 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen.

Haast hebben betekent niet dat je niet zorgvuldig moet zijn.

Voor D66 Gemeente Epe was het klip en klaar. Ja, de situatie is urgent. Ja, de situatie is schrijnend. En ja, ook onze gemeente hoort een rol te spelen in het organiseren van huisvesting. Wat we in dit hele verhaal ook niet moeten vergeten is dat hoe beter we deze doelgroepen kunnen opvangen in tijdelijke accommodaties, hoe minder zij gebruik hoeven te maken van reeds bestaande sociale huurwoningen. Op deze manier blijven die behouden voor onze bestaande inwoners.

Wat ons betreft excuseert de urgentie echter niet de onzorgvuldigheid die is betracht in dit proces richting onze inwoners en in het bijzonder de direct omwonenden en belanghebbenden van de beoogde locaties.

Al op 10 maart vroegen we het college om te onderzoeken welke opvangmogelijkheden er bestonden in onze gemeente voor Oekraïense vluchtelingen.

Het lijkt erop dat het college daar voortvarend mee aan de gang is gegaan, maar opnieuw volledig van binnenuit en in eerste instantie onder geheimhouding, zonder de raad of de inwoners verder hierin te betrekken.

Wat ons betreft hadden inwoners hadden vanaf dat moment al betrokken moeten worden. We zien nu – na de informatieavonden – aanbod en mogelijkheden vrijkomen uit onze eigen maatschappij. Was het niet mooi geweest als dat vooraf al meegenomen had kunnen worden.

Vooruit kijken – participatie en communicatie MOET beter.

Het helpt niet heel erg om té lang stil te blijven staan bij wat anders had gemoeten. Daarom hebben we samen met VVD, CDA en SGP/CU een motie ingediend om er voor te zorgen dat er in het vervolg van dit dossier voldoende aandacht wordt besteed aan communicatie en participatie én dat de raad geconsulteerd wordt hierin. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het amendement dat PvdA, Nieuwe Lijn en Gemeentebelangen samen indienden om de 2 miljoen te vervangen door maar 10% van dit bedrag om dan enkel en alleen een participatie traject te bekostigen, konden we niet steunen. Het volledig vrijmaken van het totaalbedrag voor het volledige dossier kan wat ons betreft gewoon samengaan met een zorgvuldig uit te voeren participatie traject. Dat hoeft niet in twee stappen. Dat hoeft niet met die ingebouwde vertraging. We hebben vertegenwoordigers van bovengenoemde fracties ook herhaaldelijk gevraagd om onze motie goed te lezen. We zijn er namelijk van overtuigd dat we hetzelfde eindresultaat willen bereiken

Beeld: Gemeente Epe

Overige agendapunten

Over de andere onderwerpen in de raad willen we nog twee specifieke punten aanhalen.

Als eerste onze opmerking bij de behandeling van de begroting van Lucrato. Het wordt inmiddels een traditie, maar onze fractievoorzitter heeft specifiek nogmaals benoemd dat we trots mogen zijn op het werk wat Lucrato doet – we hebben één van de beste bedrijven op dit gebied in Nederland.

En dan hebben we een amendement ingediend aangaande de brief met de zienswijze over de begroting voor het PlusOV. Niet op inhoud van de brief zelf , maar op de ondertekening van de brief. Deze werd in het eerste concept ondertekend door het college, terwijl de zienswijze uit naam van de gemeenteraad wordt ingediend.

Dit lijkt misschien een futiliteit – met zoveel belangrijke onderwerpen in onze gemeente die gaande zijn. Het is voor ons wel erg belangrijk omdat het helder moet zijn wat het college doet en wat de gemeenteraad doet en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Dat is voor ons één van de grondbeginselen van onze lokale democratie.