De D van Durf

In de eerste commissievergadering van dit jaar werd de gemeenteraad geconsulteerd over een nieuwe Woonagenda.

Weinig ambitie

De D van Durf is één van de drie pijlers die D66 gemeente Epe hanteert in het verkiezingsprogramma. De voorgestelde woonagenda spreekt wat ons betreft dan ook te weinig ambitie uit.

Welkome initiatieven

Eerlijk is eerlijk: deze voorgestelde woonagenda gaat zeker al verder dan de huidige agenda. Er zitten voor ons welkome initiatieven in: mogelijkheden voor Tiny Houses en woonhofjes. In het voorstel is er echter maar ruimte voor één “andere” woonvorm per kern. Waarom deze harde grens? Ook wordt woningsplitsing mogelijk, alleen buiten de bebouwde kom. Voor binnen de bebouwde kom komt er eerst een proef. Is dat echt nodig?

Woonzorg

Naast bovenstaande zaken missen we vooral mogelijkheden tot maatwerk en we missen de aansluiting met de woonzorgagenda. Vooral het grijze gebied waar mensen nog geen nood hebben aan een woonzorg oplossing, maar wel beginnende klachten beginnen te vertonen. Fysiek wordt hier al over nagedacht in dit voorstel: levensloopbestendige woningen worden voor 25% gebouwd. Dat vinden we sowieso te weinig gezien de vergrijzing en toekomstige WMO kosten.

Wonen en dementie

Met mentale problematiek heb je echter bijzonder weinig aan een levensloopbestendige woning. Vergeet niet: 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Die hoeft niet zo zwaar te zijn dat er woonzorg noodzakelijk is. Er ontstaat wel extra behoefte aan sociaal contact en geheugenprikkels. Met één woonhofje in onze hele gemeente zijn we er dan niet.

Maak het mogelijk!

Durf betekent niet hetzelfde als ondoordacht. Niemand zit te wachten op ellenlange bezwaarprocedures omdat een en ander niet goed ingebed is. We denken echter dat het college nog wat voorzichtig is en hebben nog onvoldoende inhoudelijke argumenten gehoord waaróm we sommige zaken niet kunnen oppakken. Waar zit dan écht het risico?

We wensen het college veel durf toe – maak het mogelijk!