Een snelweg door de dorpen en natura 2000-gebied

De F50 moet Apeldoorn met Zwolle met elkaar gaan verbinden. En natuurlijk met name met de tussenliggende dorpen Vaassen, Emst, Epe, Heerde, Wapenveld en de gemeente Hattem.

Investeren in duurzame mobiliteit is een goede en nodige ontwikkeling. Forenzen worden gemotiveerd de fiets te pakken wanneer zij recht op hun doel af kunnen, zonder voorbij geraasd te worden door sluipverkeer en zonder zich zigzaggend een weg te hoeven banen tussen de schooljeugd door.

Toch plaatsen wij enkele grote vraagtekens bij de ontwikkelingen rond het F50-tracé.

Een snelweg door dorpskernen

Het fietsverkeer ontwikkelt zich in rap tempo. Fietsen is populair en verdient een eigen infrastructuur. Om de dorpen, het buitengebied en de grotere steden veilig met elkaar te verbinden is het echter nodig naar de toekomst te kijken. Voor de hoofdverbinding zou de snelle fietsvorm als ‘doelsoort’ gekozen moeten worden: de racefiets en de speedpedelec. Deze snelweg leg je langs en niet door de dorpen. De verbinding tussen de dorpen en de snelweg moet dan vorm krijgen middels ontsluitingen zoals fietsstraten die op hun beurt weer zijn aangesloten op het lokale fietsnetwerk. Het beeld dat uitsluitend schooljeugd en recreanten op een fiets zitten is niet meer van deze tijd.

Fietsen en natuur gaan toch samen?

Fietsen in plaats van in de auto stappen is een duurzame ontwikkeling. Er wordt minder CO2 uitgestoten, het is goed voor de fysieke én mentale gezondheid. Wanneer er echter extra asfalt wordt bijgelegd en de wegen voor het autoverkeer onverminderd in stand worden gehouden, dan is de winst marginaal. Wanneer dit extra asfalt ten koste gaat van bestaande natuur dan boeren we achteruit. Want niet alles is te compenseren.

Kaalkap spoorbaantracé zuid

Tussen Apeldoorn en Epe staat de F50 gepland op het spoorbaantracé. Hiervoor moet een baan van minimaal 6 meter breed worden vrij gekapt. De bomen zijn pas 50 jaar oud, wordt gezegd en bovendien vanzelf gekomen. Het feit dat het zogenaamde zaailingen betreft vergroot juist de waarde van deze survivors. Het zijn inheemse en sterke bomen. Buiten de baan van 6 meter blijft er bovendien nauwelijks ruimte over voor nieuwe aanplant. Op het hoger gelegen spoorbaantje valt de beschutting van de bestaande bomen weg. De ballast, het fundament, van de oude spoorbaan is opgebracht en bestaat uit een kalkrijk medium. Hierdoor is een bijzondere vegetatie ontstaan en is het een bijzonder biotoop voor insecten.

Het College geeft aan dat de invulling voor het tracé van Epe naar Zwolle nog volledig open is. In het mobiliteitsplan zijn echter al dikke lijnen getrokken over de Heerderweg en het Baronnenlijntje. Voor beide locaties geldt dat de aanleg van de F50 de kap van heel veel bomen vraagt. Bij het Baronnenlijntje gaat het verlies aan natuur verder dan bomen.

Het spoorwegtracé van Epe naar Heerde loopt door het Natura2000-gebied van de Veluwe. Daar lopen edelherten, reeën, vossen, dassen en ook de wolf is waargenomen. Als fietsforens heb je hier 100% garantie om een aanrijding te krijgen met wild. Om de fietsveiligheid te borgen zou dit nog meer rasters en verlichting in moeten houden. Samen met de brede asfaltbaan zou dit een enorme barrière vormen voor veel dieren. Met name de sprengenkoppen en beek- en beekdalkruisingen zijn kwetsbaar voor wat betreft de fauna. Dan gaat het ook om kleinere dieren zoals insecten, padden en hazelwormen. Niet alles kan gecompenseerd worden. We kunnen de Veluwe niet een stukje verderop namaken.

D66 is vóór investeringen in het fietsnetwerk. Dit moeten duurzame investeringen zijn zodat veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen ontstaan. Dit betekent dat een fietssnelweg niet door kernen moet worden gelegd. Het verbreden en intensiveren van recreatieve fietsverbindingen ten koste van de natuur is het negeren van de groene kwaliteit van onze gemeente. Door een bestaande wegen om te vormen naar fietspaden kunnen we zonder extra asfalt de natuur sparen en het fietsen stimuleren. Nieuwe woonwijken zoals het Slath en de Zuukerenk kunnen autoluw worden ontworpen met een supersnelle fietsverbinding naar Apeldoorn en Zwolle. Er zijn zoveel kansen om onze gemeente groener en leefbaarder te maken. Daar willen wij op inzetten.

Beeld: Kai Bossom