Initiatiefvoorstel informateur en raadsbesluit F50

Samen met het CDA dienden wij in de gemeenteraadsvergadering van donderdag het initiatiefvoorstel in om na de verkiezingen een externe informateur aan te stellen en deze informateur ook de mogelijkheid te bieden om de samenleving bij het formatieproces te betrekken.

Ook werd de beslisnota inzake de F50 ingebracht voor stemming.

Unaniem VOOR externe informateur

Dit voorstel komt rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma en is van belang om recht te doen aan openheid, transparantie en duidelijkheid in de formatieproces. Met unanieme stemmen nam de huidige raad dit voorstel aan en het lijkt daarmee al direct een succes.

Nieuwe raad straks aan zet

Uiteindelijk is het straks natuurlijk aan de nieuwe raad om te beslissen of dit voorstel volledig gevolgd wordt, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit ook zo zal gebeuren. Uiteindelijk gaat het om transparantie naar onze inwoners, daar kan toch ook de nieuwe raad niet op tegen zijn!

De inhoud van dit voorstel vind je hier:
https://epe.raadsinformatie.nl/…/361461…

D66 zette vol in op Groen en Duurzaam. We zaten in een spagaat. Investeren in een goede infrastructuur voor de fiets is hard nodig. Ondertussen leek alles er op te wijzen dat het tracé van de F50 van Epe naar Zwolle of door Natura2000 gebied zou gaan óf over de Heerderweg. Middels een amendement hebben we beide opties uit het Mobiliteitsplan weten te halen. Wethouder Visser deed vervolgens de toezegging dat het noordelijke tracé nog volledig open is.

Hierdoor sprong voor ons het licht op groen. Binnen onze autominnende gemeente hebben we de subsidie van de Provincie hard nodig om de fiets voorrang te geven. Hiermee is de weg vrij voor duurzame mobiliteit en blijven we aan zet om natuur en bomen te behouden en mee te laten groeien.

Hopelijk kiest de gemeenteraad in Apeldoorn ook vóór duurzame mobiliteit.