Oranjedorp

Tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte op woensdag 12 april en tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 25 april hebben Martine Stulp en Joey Koops gesproken over de plannen voor een groot distributiecentrum in Oranjedorp, naar aanleiding van gestelde vragen. Deze plannen, de slechte communicatie en het gebrek aan participatie hebben uiteindelijk geleid tot een motie van treurnis. Lees hieronder meer!

Inbreng door inwoners

Tijdens de commissievergadering van woensdag 12 april is gesproken over de plannen voor een groot distributiecentrum bij Oranjedorp, naar aanleiding van schriftelijke vragen.

Net als het geval was bij Schoonebeek hebben verschillende inwoners bij de commissievergadering ingesproken om hun ongenoegen te uiten over de plannen, maar vooral over het verlopen proces. Want zoals wij helaas wel vaker horen gaven inwoners ook deze avond weer aan niet serieus te zijn genomen, niet gehoord te zijn, en geen invloed te hebben gehad op het proces en de uiteindelijke plannen. Zo gaven ze bijvoorbeeld aan zorgen te hebben over veiligheid, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, valwinden, het vernietigen van natuur en milieu en het verdwijnen van woongenot en woningwaarde. Ook inhoudelijk was er genoeg op de plannen aan te merken, omdat ze ingaan tegen gemaakte afspraken in het verleden, bestaande plannen en omgevingseisen. Een opname van de inbreng van de insprekers en enkele spreekteksten zijn terug te vinden via de link bovenaan dit bericht – ze zijn het lezen en luisteren absoluut waard. Ook omdat het een goed inzicht geeft in wat een onbetrouwbare en terughoudende houding van de gemeente nou uiteindelijk oplevert aan woede, frustratie en verdriet bij inwoners.

Inbreng van Martine Stulp

Bekijk hieronder een video van de spreektekst van Martine Stulp tijdens de commissievergadering van woensdag 12 april, mede naar aanleiding van de inbreng van de insprekers.

De inbreng van Martine Stulp

Beeld: BHM Drone

Reacties

Tijdens de commissievergadering, ondanks de inbreng van de insprekers, D66 en andere fracties uit de oppositie, reageerden het college en de twee collegepartijen, Wakker Emmen en PvdA, behouden en afstandelijk. Het distributiecentrum moest en zou er komen en, zo reageerde wethouder Van der Weide zelfs, had het college precies de regels gevolgd qua communicatie en participatie. Gelukkig brachten de insprekers in hun tweede termijn daar weer een flinke tegengeluid tegenin, want als er al communicatie was geweest dan was dat op aangeven van EOP Oranjedorp, en niet andersom.

Het complete verschil in inzicht en beleving van het college, en het gebrek aan zelfreflectie en bezinning, waren een voorbode voor de gemeenteraadsvergadering van 25 april en aanleiding voor D66 om mede een motie van treurnis voor te bereiden en in te dienen. Dit mag en kan niet de manier zijn waarop wij met onze inwoners omgaan! Lees hier onder de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

Inbreng van Joey Koops

“Wij kunnen duidelijk zijn. D66 is geen voorstander van de plannen voor het grote distributiecentrum op het bedrijvenpark A37 bij Oranjedorp. Het is een 14 meter hoge, en 400 meter lange, vergissing. Deze grote, grijze kolossen hebben wat D66 betreft sowieso geen plek in onze gemeente.

Emmen is groen. De lucht is schoon, er is nog steeds meer natuur dan asfalt, en we hebben bijzonder veel cultuur en historie waar we trots op mogen zijn. Bij de bescherming hiervan dienen we ons dan ook niet te verschuilen achter regels en procedures.

We hebben het hier in feite over een bestemmingsplan uit 2004—hoe we tegenwoordig bouwen en bedrijven hadden we destijds niet kunnen voorzien en daar moeten we nu dus ook pragmatisch mee omgaan. Bovendien is de uitleg van het college in de brief van 19 april, dat aan de toelichting geen zelfstandige juridische status kan worden toegekend en dat we daarom voorbij kunnen gaan aan de regels over een groen en duurzaam bedrijventerrein en de afbeeldingen over de groene inrichting, bijzonder jammer.

We lijken op elke mogelijke manier te buigen om dit plan mogelijk te maken, om aan de wensen van het grootbedrijf te voldoen. Ik citeer uit de brief van 19 april:

“Met dit plan kan dus worden ingespeeld op (een verandering in) vraag en aanbod”.

Einde citaat.

Het aanbod bepalen wij. Niet de markt. En daarbij zou niet de vraag leidend moeten zijn, maar onze visie. En wat ons betreft gaat dit aanbod daarom van tafel.

Daarbij komen wij ook graag terug op de woorden van Corina Vink, een van de insprekers bij de afgelopen commissievergadering:

“Zet dit plan onmiddellijk on hold en luister naar ons”.

Voorzitter, laten we dat doen.

En dat we gedwongen worden deze oproep te doen is wat ons betreft een constatering waar wij onze treurnis over willen uitspreken.

Om een citaat uit de begroting 2017 aan te halen, die daar is gekomen naar aanleiding van een overgenomen motie van D66 en GroenLinks uit 2016:

“Het is voor een gemeente niet altijd makkelijk – of soms zelfs onmogelijk – om álle inwoners en ondernemers tevreden te stellen. De tevredenheid moet er wél zijn op het proces.”

En wij horen steeds meer en meer dat die tevredenheid er niet is. Op straat, online, maar ook steeds vaker in dit huis. En wij zien en horen daarin te weinig erkenning van het college en te weinig plannen om het anders te gaan doen.

Daarom trekken wij met de motie van treurnis de spreekwoordelijke gele kaart en hopen wij dat het college de motie oppakt als kans om weer naast onze inwoners te gaan staan, in plaats van tegenover ze.

Vooruit en betrokken.”

Reacties

Net als tijdens de commissievergadering weigerde het college weer het boetekleed aan te trekken. Sterker nog, wethouders Van der Weide en Rink, en de woordvoerders van Wakker Emmen en de PvdA, trokken nog feller van leer dan tijdens de commissievergadering en waren ook niet bereid tot concessies of beloftes tot verbetering, ondanks herhaaldelijke vragen van onder andere D66.

Het proces was doorlopen zoals het behoort, de communicatie was volgens het boekje, dit distributiecentrum (en toekomstige distributiecentra) passen prima in onze gemeente en de woede en het verdriet van de insprekers was misplaatst. En in tegenstelling tot de commissievergadering konden de insprekers (die wel aanwezig waren in het publiek) deze keer geen weerwoord bieden, want inwoners mogen in Emmen niet inspreken bij gemeenteraadsvergaderingen (tenzij het college dat graag wil).

Kortom, het was een teleurstellende reactie, en het bracht ook voelbaar en zichtbaar commotie en emotie teweeg op de publiekstribune. Gelukkig bracht het uiteindelijk ook maar liefst negen voorstemmen op voor de motie van treurnis, wat ons het vertrouwen geeft dat meer partijen er klaar mee zijn met hoe dit college van Wakker Emmen en Pvda invulling geeft aan participatie en communicatie. Dit kan niet, het moet beter, en daar blijven wij voor knokken!