Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Echte kansengelijkheid begint al vroeg. Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn.

Daarom is er voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast wil D66 dat er volop sport en cultuur in de klas is. Ook een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding horen daar bij.

Eindhoven moet ook een leuke studentenstad zijn voor studenten voor alle richtingen.

Er is veel behoefte aan goed opgeleide mbo-ers, maar zij vinden vaak moeilijk een stageplek. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente deze uitdaging samen met het bedrijfsleven oppakt.

Mensen in de bijstand krijgen de kans om zich om- of bij te scholen en we helpen onze laaggeletterde inwoners en ook onze nieuwkomers met taallessen zodat iedereen vanaf dag 1 mee kan doen.

In de video lichten we onze plannen toe op het gebied van onderwijs.

D66 Eindhoven over onderwijs

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.