Eindhoven, een groene en duurzame stad

Eindhoven draagt binnen de Metropoolregio bij aan de noodzakelijke energietransitie. Maar doet niet mee aan ronkende ambities. We zetten verantwoorde stappen naar een duurzame ontwikkeling, maar wel door last en opbrengst, omgeving en stad bij elkaar te houden. We maken de woningbouw duurzaam en circulair, zorgen dat bedrijven besparen waar dat kan en stimuleren zonnepanelen op daken.

D66 zet vol in op isoleren en duurzaam verwarmen. We willen dat bestaande woningen (zowel particulier als corporatief) toekomstbestendig worden gemaakt middels isolatie en daarmee het energie- en warmteverbruik reduceren. Nieuwbouwwijken worden zonder gasaansluiting gebouwd. Voor bestaande wijken acht D66 de kosten voor grootschalige ombouw op dit moment nog te hoog.

Omdat niet elke woning hetzelfde is, is maatwerk van groot belang. D66 vindt het belangrijk dat bewoners zelf kunnen kiezen hoe en op welke manier zij hun huis verduurzamen. We willen dat de grote diversiteit aan wensen, maar ook bereidwilligheid en inventiviteit van particuliere huisigenaren van bestaande woningen meer aandacht krijgen. De drempel voor inwoners moet worden verlaagd om een goed plan te kunnen maken en subsidie aan te vragen en dus te verduurzamen. Het is onze verwachting, dat als er voldoende voorlopers naar tevredenheid hun woning verduurzaamd hebben, de minder gemotiveerden enthousiast gemaakt kunnen worden en zullen volgen.

D66 wil dat de gemeente één loket inricht waar alle subsidies te zien zijn en eenvoudig aan te vragen. Gratis advies over subsidiemogelijkheden hoort daarbij.

De energietransitie zal tot gevolg hebben dat het elektriciteitsnet zwaarder zal worden belast. De energie van zonnepanelen en windenergie zal moeten worden opgevangen. Een opschaling van het elektriciteitsnet is noodzakelijk.

D66 wil dat alle inwoners van Eindhoven kunnen wonen in een prettige, groene leefomgeving. Ook in het centrum moet het zo aan gaan voelen. We geven de bewoners in wijken de mogelijkheid om langs muren van huizen en tuinen, waar dat kan, in stroken van één tegel breedte de tegels te verwijderen en te beplanten. De gemeente zorgt voor meer bomen in wijken en de binnenstad. Gevallen bomen worden vervangen. Tiny Forests komen daar waar dat kan.

Duurzame maatregelen bij nieuwbouw en renovatie. Met woningcorporaties gaan we in overleg over hoe zij bij renovaties en nieuwbouw kunnen bijdragen aan duurzaamheid en energietransitie. De plannen van ontwikkelaars toetsen wij op duurzaamheid. Kopers van een bestaande woning in Eindhoven kunnen advies krijgen voor een verduurzamingsplan voor hun nieuwe woning.