Werkgelegenheid en brede welvaart voor alle inwoners van Eindhoven

Het gaat goed met de economische ontwikkeling van Eindhoven, de werkgelegenheid in de Brainport regio is groeiende. Dat moeten we vooral behouden en versterken. Maar D66 wil wel dat meer inwoners kunnen profiteren van deze economische voorspoed. De Brede Welvaartsmonitor staat daarom centraal bij het maken van nieuwe plannen.

De langdurige strategische samenwerking van overheid, bedrijven en kennisinstellingen heeft Brainport veel succes gebracht en maakt deze regio uniek. Het cluster van kennisintensieve bedrijven in de Brainport regio, de regionale kennisinfrastructuur en de proactieve rol van gemeente, provincie en nationale overheid hebben gezorgd voor een sterke economische basis in de regio. Dat behouden we en werken we verder uit. De huidige Regiodeal, met financiering vanuit het Rijk, willen we voortzetten.

De successen van de Brainport en Metropoolregio willen we meer inzetten voor het bereiken van brede welvaart voor meer inwoners van Eindhoven. Daarvoor is het noodzakelijk te investeren in betere en meer stedelijke voorzieningen, meer woningen te bouwen met betaalbare huren en lagere koopprijzen, en de voorzieningen te laten meegroeien met het economische succes. We willen dat de toekomstige Regiodeals en investeringen vanuit bedrijven en gemeente meer gericht zijn op het verbeteren van leefomstandigheden van meer inwoners van Eindhoven.

D66 wil dat alle inwoners van Eindhoven, hier geboren of nieuwkomer, kunnen bijdragen aan de stad en maatschappij. We willen dat alle inwoners een prettige baan kunnen vinden en financieel rondkomen. We zorgen ervoor dat de grote bedrijven en bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn met OV, fiets en auto. We werken samen met onze buurgemeenten, de waterschappen en de provincie om bedrijvigheid kansen te bieden, duurzaamheid te vergroten en de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen te behouden. Samen met de grote bedrijven zorgen we ervoor dat een duurzaamheidsfonds bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe technieken voor een duurzame toekomst voor iedereen.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland maar biedt onze stad te weinig. Het overgrote deel van de vliegbewegingen vindt plaats voor goedkope vakantievluchten en niet voor zakenvluchten. Daarmee is de noodzaak van uitbreiding van het vliegveld voor het bedrijfsleven niet aangetoond. In het verleden zag ook D66 mogelijkheden voor voorzichtige groei. Maar die inzichten zijn veranderd, mede door het rapport Van Geel en de inzichten over vervuiling door de vliegindustrie en het klimaat. D66 ziet dan ook voorlopig geen mogelijkheden voor groei, maar wil dat er eerst wordt verschoond, en daarna pas beloond. De kwaliteit van de vluchten moet passen bij de behoeften van de stad. D66 stelt een duurzaamheidsbelasting van 1 euro voor op elk ticket, wat ten goede komt aan een Eindhovens klimaatfonds. Luchtvaartmaatschappijen die zich weinig gelegen laten liggen aan ethische normen of maatschappelijk verantwoord ondernemen proberen we te weren van Eindhoven Airport.

De gemeente Eindhoven moet zorgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor broedplaatsen, innovatielabs, livinglabs, startups, kunstenaars en designers. We geloven in de kracht van samenwerking van verschillende disciplines. De gemeente denkt actief mee om dingen vooral mogelijk te maken. We willen de mogelijkheden voor ondersteuning van scale-ups bezien. Juist de stap van kleine onderneming naar groter lijkt nu een probleem.

D66 wil dat de gemeente zorgt voor een omgeving die aantrekkelijk is voor (potentiele) werknemers, voldoende betaalbare woonruimte, goede bereikbaarheid met OV en fiets en een divers aanbod van culturele- en sportvoorzieningen. Het vestigingsklimaat voor bedrijven scoort een 8. De Internationale school, een cultuur- en sportsector met een divers aanbod op hoog niveau, hulp bij integratie in de stad, zijn van cruciaal belang om onze regio aantrekkelijk te houden voor buitenlandse topwerknemers.

Hoewel het economisch goed gaat met Eindhoven, leven ook In Eindhoven nog relatief veel inwoners onder de armoedegrens, zijn laaggeletterd en/of digibeet. Steeds meer inwoners, ook in Eindhoven, voelen zich gedwongen om gebruik te maken van de Voedselbank. Zij profiteren te weinig van de economische successen in de regio. Dit pakken we aan door te doen waar we goed in zijn: samenwerking, innovatie en goed onderwijs. In de komende raadsperiode willen we met onze succesvolle bedrijven van Brainport Eindhoven investeren in de wijken die dat goed kunnen gebruiken. Met activiteiten, sponsoring en stageplekken helpen onze bedrijven de inwoners die dat nodig hebben. De Openbare Bibliotheek helpt door taallessen te organiseren en hulp bij lezen, ook in de wijken.

Steun voor horeca en winkels

De horeca en winkels, in het centrum en in de wijken, hebben het moeilijk door de coronatijd. De gemeente blijft de eerste jaren, in aflopende intensiteit, levensvatbare MKB-bedrijven en startups ondersteunen door regelingen rondom gemeentebelastingen, huurverlaging en andere steun. Dit gebeurt in nauw overleg met deze ondernemers.

Sponsoring en hulp bedrijven

We verwachten van onze succesvolle bedrijven dat zij zich mede inzetten voor die inwoners die dat nodig hebben. In overleg met deze bedrijven willen we meer stageplekken voor MBO-leerlingen en inburgerende vluchtelingen. We vragen bedrijven om een wijk te adopteren waar dat nodig is, en zo activiteiten voor jeugd en inwoners te ondersteunen.

Beeld: D66 Eindhoven