Eindhoven, economische mainport in Europa

Eindhoven is in toenemende mate een internationale stad. Voor onze economische groei, voor onze onderwijsinstellingen en voor de aanwas van arbeidskrachten hebben wij een open en actieve relatie met Europa en de hele wereld nodig. Dat willen wij behouden.

Eindhoven is qua inwoners een internationale stad met een Brabants hart. Het aantal en percentage buitenlandse studenten op de Technische Universiteit stijgt, dat willen we graag behouden. Ook het aantal en percentage buitenlandse inwoners stijgt. Mensen uit Oost-Europa, India en andere landen komen naar Eindhoven om hier te werken en wonen. Dat levert een zware druk op de woningmarkt op, maar is goed voor de economische groei in de regio. De industrie in de regio Brainport heeft Europa en de grote landen in de wereld nodig als toeleverancier van onderdelen, als afzetmarkt voor de producten en als kweekvijver van (toekomstige) werknemers.

D66 vindt het belangrijk dat we open staan in de relatie met andere landen en hun inwoners. Dat we expats, vluchtelingen en andere nieuwkomers welkom heten en op weg helpen. Dat we zorgen dat onze voorzieningen ook voor hen toegankelijk en aantrekkelijk zijn.

De Europese Unie geeft Eindhoven ook kansen. D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar mogelijke subsidies vanuit Europa en in Den Haag pleit voor een actieve lobby. We zien graag dat subsidies meer kunnen worden ingezet voor alle wijken. D66 vindt het belangrijk dat we aan onze inwoners laten zien wat er binnenkomt aan Europese subsidies en wat we er aan hebben. Veel is mogelijk door een goede samenwerking met Brainport Development.