Wonen, werken en verblijven in een autoluwe en bruisende binnenstad

D66 ziet een binnenstad voor zich waar het goed toeven is. Waar je kunt ontspannen, winkelen, op een bankje zitten en een terrasje kunt pakken. Het is een plek waar je met vrienden kunt borrelen en feesten. Waar je kunt wonen in een autoluwe omgeving, kunt werken en kunt genieten van muziek en voorstellingen. We willen een groenere, autoluwe en bruisende binnenstad waar het prettig verblijven is.

Binnenstad

De binnenstad is volgens D66 geschikt voor hoogbouw en ombouw van kantoorlocaties. De begane grond houden we aantrekkelijk door toevoeging van groen en door wonen en atelierruimte mogelijk te maken. In de binnenstad willen we meer functiemenging met zeker meer woongelegenheid.

De binnenstad van Eindhoven trekt veel winkelpubliek uit Eindhoven en omgeving. Als uitgaansgebied trekt Eindhoven veel jongeren aan. Met het toenemen van online aankopen staat onze binnenstad echter ook onder druk. Ons uitgaansgebied biedt te weinig vertier voor studenten die tot in de late uurtjes willen doorfeesten. Terwijl we wel aantrekkelijk willen zijn en blijven voor jonge expats en als studentenstad. Er mag wat meer bruis in Eindhoven komen.

D66 denkt dat we nieuwe winkels moeten blijven werven, maar ook moeten zorgen voor een transformatie naar meer functiemenging in de binnenstad. Van alleen winkelen naar ook wonen en verblijven. Ook het stimuleren van werkgelegenheid in en rondom het centrum kan een impuls betekenen voor de horeca en winkels in het centrum. Met vrijere openingstijden voor winkels en horeca die dat willen, mits dat geen overlast of valse concurrentie oplevert.

Snelle afwikkeling van vergunningverlening voor evenementen en andere vergunningen. D66 wil graag dat de horeca samen met de gemeente een nieuwe horecavisie opstelt om te kijken wat kan en wat we willen. Ook wil D66 dat ontwikkelingen in de binnenstad, op het terrein van mobiliteit, woningbouw, horeca en bedrijvigheid integraal worden bekeken. We willen dan ook een wethouder binnenstad die daar integraal voor verantwoordelijk is, met voldoende ambtelijke ondersteuning en in goede samenwerking met de Stichting Binnenstad Eindhoven en de culturele ondernemers.

We kijken met een positieve blik naar de plannen voor de Heuvelgalerie, want in de huidige vorm zien we hiervoor weinig toekomst. We kijken uit naar een Muziekgebouw dat in de toekomst direct aansluit op het marktplein en daardoor meer actief deelneemt aan het leven in de stad.

Beeld: D66 Eindhoven

De binnenstad wordt autoluw en er komt een 0-emissie zone in 2026

We onderzoeken de mogelijkheden om een 30km-zone in de binnenstad in te voeren en deze verder uit te breiden. Ondergrondse en bewaakte fietsenstallingen maken een bezoek met de fiets aantrekkelijk en zijn gratis te gebruiken. Het huidige busstation is te klein, rommelig en onoverzichtelijk. Het busstation gaat ondergronds, de verrommeling van het stationsgebied Noord pakken we grondig aan. In de binnenstad zorgt de gemeente dat er twee (openbare) toiletten beschikbaar zijn, dag en nacht.

De noordkant van het station biedt ruimte voor groene ontwikkeling met hoogbouw. D66 staat achter de plannen voor de Internationale KnoopXL. Er is ruimte aan deze kant van het station voor woningbouw (hoogbouw), bedrijfsverzamelgebouwen en verbetering van de omgeving. De gehele Dommelzone kan aantrekkelijker worden voor wandelaars en fietsers.

Beeld: Yvonne van Otterdijk