Een stad van en voor iedereen, de inclusieve stad

D66 staat voor de inclusieve stad, de stad waar iedereen zich vrij en veilig voelt om zichzelf te zijn. Een stad die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke beperking en voor mensen met een verstandelijke beperking. Waar iedereen, onafhankelijk van geloof, achtergrond, etniciteit, genderidentiteit of seksuele voorkeur zich vrij kan voelen en kan leven zoals hij, zij of het dat wil.

Beeld: Antoni Shkraba

Ook in Eindhoven is er nog steeds discriminatie op basis van huidskleur, achtergrond, geslacht, gender, religie, seksuele geaardheid of een verstandelijk of lichamelijk beperking. Dat is iets waar we ons bewust van moeten zijn en waar we bewust op moeten handelen. Eindhoven moet een stad zijn waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Dat geldt voor mensen die hier geboren zijn, nieuwkomers en bezoekers. Voor alle vormen van gender en seksualiteit. We moeten beter luisteren naar Eindhovenaren die gediscrimineerd worden of in een sociaal isolement terecht komen. Wij staan voor een inclusieve stad waar elke inwoner zichzelf kan zijn.

Met het aanstellen van een diversiteitskalender en diversiteitsambassadeurs kunnen we beter begrijpen wat er speelt in bepaalde groepen en geven wij deze groepen ook een stem. Een diversiteitskalender zorgt ervoor dat de verschillende culturen en gemeenschappen in Eindhoven en bijbehorende belangrijke dagen meer een gezicht krijgen in de stad. De diversiteitsambassadeurs spreken namens mensen met een beperking, diverse nationaliteiten, geloofsgemeenschappen en LHBTI-groepen en komen bij voorkeur ook uit die groepen.

Beeld: Rodnae Productions

Met de nieuwe Inburgeringswet komt de regie en verantwoordelijkheid voor inburgering van asielzoekers en vluchtelingen bij de gemeente te liggen. D66 wil deze verantwoordelijkheid serieus nemen, zodat deze nieuwe Eindhovenaren een kansrijke start hebben. Nieuwkomers in de stad moeten beter begeleid worden. In de huidige situatie belanden veel mensen met een migratie- achtergrond langdurig in de bijstand. Door de focus te leggen op hun talenten in plaats van hun tekorten, kunnen ze beter begeleid worden naar passend werk of opleiding die zorgt voor een goede startkwalificatie. Eindhovenaren die geregistreerd staan als “nationaliteit onbekend” moeten beter ondersteund worden om als staatloos geregistreerd te worden zodat zij in aanmerking komen voor de Nederlandse nationaliteit.

De taallessen en begeleiding naar (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen hebben we snel en goed georganiseerd. D66 vindt het belangrijk dat deze inburgering past bij het niveau van de vluchteling. Kinderen van vluchtelingen krijgen de ondersteuning die nodig is om de eerste maanden op school op niveau te komen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning blijven bed-bad- en brood- voorzieningen bestaan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en niemand op straat hoeft te leven in onze stad.
Ook als je een fysieke beperking hebt moet het mogelijk zijn om volledig deel te nemen aan de maatschappij. D66 wil dat publieke gebouwen en openbare ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen.

Beeld: Elevate (Pexels)

De gemeente verstrekt elk jaar subsidies aan instanties of evenementen. D66 vindt dat we al onze subsidies goed moeten afwegen. Juist instanties of evenementen die inclusie en diversiteit bevorderen verdienen subsidies. Aan de andere kant, als er een discriminerende ondertoon in de boodschap te vinden is, verstrekken we geen subsidie meer.

Ook in de Eindhovense horeca vindt uitsluiting op basis van uiterlijk of kleur plaats. Daarom moet uitgaanspubliek via billboards of andere reclame-uitingen attent worden gemaakt op de mogelijkheid om een melding van discriminatie te doen.

Beeld: Polina Tankilevitch