Eindhoven blijft in beweging, mobiliteit en infrastructuur die werkt

In Eindhoven pakken inwoners en bezoekers nog te vaak de auto in plaats van de fiets of het OV. De rondweg loopt vol, en de wegen daar naar toe in de spits ook. Verkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling in de stad en vermindert de leefbaarheid. Daar wil D66 wat aan doen. We willen een autoluwe binnenstad, we willen deelvervoer stimuleren en we willen lokale logistieke verdeel-hubs. Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte en het OV is goed. Voor de automobiliteit willen we goed onderzoek en daarna snel actie.

In Eindhoven pakken de bewoners nu nog te vaak de auto om zich binnen de stad te bewegen. D66 wil dat goede fietsverbindingen het pakken van de fiets aantrekkelijker maakt. Fietspaden waarop je lekker kunt doorfietsen, maar ook waar je ontspannen op kunt fietsen. We willen veilige fietspaden met zo min mogelijk kruisingen en stoplichten van en naar werklocaties en het centrum.

P&R- locaties aan de rand. D66 wil P&R locaties aan de randen van de stad met voldoende laadmogelijkheden en snel openbaar vervoer naar het centrum. Parkeren op P&R locaties en openbaar vervoer naar het centrum moet op zaterdagen en koopavonden/zondagen mogelijk zijn voor een gereduceerd tarief. Zo houden we auto’s buiten de stad.

Een 0-emissiezone in het centrum. D66 is voorstander van het snel instellen van een 0-emissiezone in het centrum. Dat is goed voor de leefbaarheid en goed voor de luchtkwaliteit. We willen vooroplopen met innovatieve vormen van vervoer. D66 wil dat de gemeente een masterplan opstelt om een duurzaam vervoersbeleid vorm te geven. Doelstellingen voor deelvervoer (auto’s, scooters, fietsen) kunnen daarin een plek krijgen, met daarbij hoe de gemeente in de randvoorwaarden kan voorzien. Met een masterplan heeft de gemeente de gelegenheid zelf actief duurzaam vervoer te stimuleren en initiatieven van derden een gestructureerde plaats te geven.

De bevoorrading van de binnenstad moet veranderen, op dit moment rijden er vrachtwagens en busjes af en aan om winkels en restaurants te bevoorraden. Dat is onnodig en erg slecht voor de luchtkwaliteit en milieu. Daarom wil D66 zogenaamde ‘distributie hubs” in onze stad. Op die manier kan alles gedistribueerd worden naar een hub, van daaruit kan een fietskoerier of een elektrisch busje de goederen bezorgen bij de bestemming.

Eindhoven is op dit moment al een van de spoorknooppunten in Nederland. Als we willen dat mensen eerder de internationale trein nemen dan het vliegtuig, moeten de internationale spoorverbindingen verbeteren. We willen snelle treinverbindingen met Düsseldorf, Aken en Brussel (via Breda). Voor onze inwoners en voor het forensenverkeer is een hoogfrequente verbinding met zowel Rotterdam/Den Haag als met Utrecht/ Amsterdam van belang. Ook zou de gemeente Eindhoven zich volgens D66 hard moeten maken voor een goede nachttrein- of busverbinding.

De rondweg is een belangrijke verkeersader van onze stad. Op dit moment staat het nog regelmatig stil op de toegangswegen en rondweg door het grote aantal kruisingen met verkeerslichten. D66 wil een onderzoek naar de knelpunten op en naar de rondweg en naar de vervoersstromen in het centrum. Daarbij willen wij onderzocht zien in hoeverre ondertunneling van kruispunten of wegen, of fly-overs een toekomstbestendige en duurzame oplossing kunnen bieden.