Goed onderwijs met kansen voor iedereen

D66 wil gelijke kansen voor iedereen. Betaalbare kinderopvang, goede aansluiting van voor- en vroegschoolse educatie en goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. Door achtergrond, gezinssituatie of armoede hebben echter ook in Eindhoven teveel kinderen een achterstand als ze op school komen of daar vertrekken. De laaggeletterdheid en het digibetisme is – zeker voor een intelligente stad als Eindhoven – te groot. Goed onderwijs met hulp waar dat nodig is, dat wil D66.

Een “rijke” schooldag voor elk kind

Op school, in het kleuteronderwijs en basisonderwijs, krijgen veel kinderen de eerste indrukken mee van dat wat hun toekomst kan zijn. Daarom vindt D66 het belangrijk dat sporten, cultuur, boeken en gezond eten aanwezig zijn op scholen.

D66 wil dat de scholen in Eindhoven een “rijke” schooldag bieden: een grotere overloop van primair onderwijs, voor-en vroegschoolse educatie. We willen dat sport een reguliere activiteit is op school, cultuureducatie eveneens. Passend onderwijs moet er zijn voor alle kinderen in Eindhoven. We willen dat jeugdhulp en onderwijs effectief samenwerken.

Beeld: Pixabay

We blijven investeren in de huisvesting van scholen

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. We hebben gemerkt hoe belangrijk goede ventilatie is, om in de schoollokalen en overige ruimten te kunnen verblijven. Het programma om de huisvesting van onze scholen te vernieuwen en verbeteren zetten we voort.

Cultuureducatie

Cultuureducatie op scholen vindt D66 belangrijk, zoals tekenonderwijs, muziekles en beeldende kunst. Zowel het verwerven van vaardigheden en zelf doen, als leren over de geschiedenis, oude en nieuwe vormen en technieken. Excursies naar het Van Abbemuseum, naar maakateliers, de muziekschool en andere locaties maken de lessen levendig en inspirerend. We zien ook graag Eindhovense kunstenaars een uitstapje maken naar de les.

D66 wil dat er jaarlijks een prijs wordt toegekend voor de meest kindvriendelijke expositie. Cultuureducatie op scholen biedt een uitgelezen kans om ook cultuuruitingen van onze niet-Brabantse inwoners te leren kennen. Samenwerking met de diverse culturele verenigingen of het Expat Center ligt voor de hand. De gemeente kan hier in faciliteren.

Digitalisering, beweging, gezondheid

D66 vindt dat een laptop of tablet beschikbaar moet zijn voor elke leerling. Bewegingsonderwijs en een gezonde lunch achten wij noodzakelijk voor elk kind op de basisschool. Passend onderwijs voor elke leerling bereiken wij door goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.

We willen praktijkleren daadkrachtiger faciliteren

We willen het praktijkleren in het MBO stimuleren door de samenwerking tussen werkgevers en MBO te faciliteren. Tevens zoeken we als gemeente de samenwerking met scholen om begeleiding van scholieren tijdens hun laatste schooljaar richting vervolgstudie of werk te verbeteren. We overleggen met scholen hoe we studenten ondersteuning kunnen geven in hun zoektocht naar werk en helpen voortijdige schoolverlaters als zij zelf geen vervolgstap hebben kunnen maken.

We bieden nieuwe studenten een warm welkom

De Technische Universiteit, de Fontys Hogescholen en de Design Academy brengen een rijk studentenleven naar Eindhoven. Ook trekken ze steeds meer Engelstalige studenten aan. De aanwezigheid van deze topinstituten biedt Eindhoven veel en geeft de bedrijven in de regio kansen op goed opgeleide, nieuwe en ambitieuze werknemers. Dat vereist van ons dat we de nieuwe studenten welkom heten, dat we voldoende studentenhuisvesting aanbieden en genoeg culturele en sportieve uitdagingen. Een bruisend uitgaansleven hoort daarbij. De gemeente zorgt samen met woningcorporaties en onderwijsinstellingen voor voldoende studentenhuisvesting op onder andere een campus.

De Internationale School voorziet in een behoefte voor expats en andere Engelstalige inwoners en levert kwalitatief goed onderwijs. Dat moet vooral zo blijven. Eindhoven wordt in toenemende mate een internationale stad. Het onderwijs moet daarin meegaan. D66 is dan ook voorstander van Engelstalig onderwijs op meer scholen dan alleen de Internationale School.