Een afvalstrategie voor de toekomst

D66 wil leefbare, groene wijken en een bruisende binnenstad. In onze wijken en de binnenstad zien wij liever geen zwerfvuil, flesjes of hopen afval bij vuilniscontainers en bij de afvalbakken in de parken. We willen een gemeente die dit actief aanpakt en inwoners helpt om het goed te doen. De afvalberg die we met elkaar veroorzaken zal in de toekomst steeds duurzamer verwerkt moeten worden. D66 wil het scheiden van afval aan de bron versterken om dat mogelijk te maken.

D66 is voorstander van het gescheiden inzamelen van afval om zo hergebruik beter mogelijk te maken. Ook plastic moet dus worden opgehaald. Dat moet voor burgers echter wel zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. De milieustraten in Acht en op de Hurk zijn voor de meeste Eindhovenaren ver weg. Daarom stelt D66 voor om verspreid over de stad kleine milieu-hubs in te richten waar mensen kleinere hoeveelheden restmaterialen gescheiden in kunnen leveren. Ook stelt D66 voor dat op 1 dag in het jaar groot huishoudelijk afval aan de straat kan worden gezet in een wijk, en wordt opgehaald.

Het verwerken van afval wordt (mede door landelijke heffingen) steeds kostbaarder, om die reden gaan regelmatige bezoekers (meer dan 6x per jaar) van de milieustraat betalen voor een bezoek.

Omdat het belangrijk is dat de omvang van het restafval afneemt, is D66 er voorstander van dat we gaan werken met blauwe containers voor papier en dat ook plastic, blik en drinkpakken (PBD) wordt opgehaald.

Bij het organiseren van evenementen in de gemeente Eindhoven wil D66 dat bij het verstrekken van de vergunning ook wordt gekeken naar de milieu impact. Als onderdeel van de vergunningverlening voor evenementen willen we dat een duurzaamheidsplan wordt gevraagd. Dat plan zou aandacht moeten besteden aan aspecten van vervoer, gebruik van energie en water en het voor- komen en recycleren van afval. De gemeente kan een adviserende rol spelen bij het opstellen van een dergelijk plan.