Klimaat, natuur en milieu

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

D66 kritisch: "Er wordt in het DPLG geen zicht op perspectief geschetst voor landbouw, natuur, bouw, economie en evenementen."

Voorzieningenrechter zet streep door onaanvaardbare schadelijk effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt Boterveen.

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

D66 kritisch: "Er wordt in het DPLG geen zicht op perspectief geschetst voor landbouw, natuur, bouw, economie en evenementen."

Voorzieningenrechter zet streep door onaanvaardbare schadelijk effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt Boterveen.

D66 verbaast zich over de ontstane problematiek tussen provincie en natuurorganisaties over de compensatie van een leef- en voedselgebied voor ganzen in en nabij het Fochteloërveen.

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

D66 staat positief tegenover het Energiefonds Drenthe (fonds voor financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek) maar wil de leningen rentevrij houden.

In de bespreking aangevraagd door Partij van de Dieren gaf D66 antwoord op enkele vragen aangaande duurzaamheid in het provinciaal landbouwbeleid.

D66 verbaast zich over de ontstane problematiek tussen provincie en natuurorganisaties over de compensatie van een leef- en voedselgebied voor ganzen in en nabij het Fochteloërveen.

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

D66 staat positief tegenover het Energiefonds Drenthe (fonds voor financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek) maar wil de leningen rentevrij houden.

In de bespreking aangevraagd door Partij van de Dieren gaf D66 antwoord op enkele vragen aangaande duurzaamheid in het provinciaal landbouwbeleid.

D66 is voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid, maar daarvoor is de voorgestelde wijziging overbodig en zal het voorstel niet steunen.

Het verzoek om uitbreiding van het bouwvlak zou ingegeven zijn vanuit een dierwaardig welzijn en dat de landbouwsector zou kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van het Beter Leven Keurmerk.

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

D66 is voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid, maar daarvoor is de voorgestelde wijziging overbodig en zal het voorstel niet steunen.

Het verzoek om uitbreiding van het bouwvlak zou ingegeven zijn vanuit een dierwaardig welzijn en dat de landbouwsector zou kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van het Beter Leven Keurmerk.

Toont 17 van 17