Klimaat, natuur en milieu

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

D66 staat positief tegenover het Energiefonds Drenthe (fonds voor financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek) maar wil de leningen rentevrij houden.

In de bespreking aangevraagd door Partij van de Dieren gaf D66 antwoord op enkele vragen aangaande duurzaamheid in het provinciaal landbouwbeleid.

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

D66 staat positief tegenover het Energiefonds Drenthe (fonds voor financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek) maar wil de leningen rentevrij houden.

In de bespreking aangevraagd door Partij van de Dieren gaf D66 antwoord op enkele vragen aangaande duurzaamheid in het provinciaal landbouwbeleid.

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

D66 is voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid, maar daarvoor is de voorgestelde wijziging overbodig en zal het voorstel niet steunen.

Het verzoek om uitbreiding van het bouwvlak zou ingegeven zijn vanuit een dierwaardig welzijn en dat de landbouwsector zou kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van het Beter Leven Keurmerk.

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

D66 is voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid, maar daarvoor is de voorgestelde wijziging overbodig en zal het voorstel niet steunen.

Het verzoek om uitbreiding van het bouwvlak zou ingegeven zijn vanuit een dierwaardig welzijn en dat de landbouwsector zou kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van het Beter Leven Keurmerk.

Toont 10 van 10