Startnotitie economische koers Drenthe

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

Zoals Gedeputeerde Staten (GS) zelf schrijft is de regionale economie een belangrijke kerntaak van de provincie. D66 is het daarmee eens: het is een beleidsterrein waar we samen kunnen bouwen aan het Drenthe van de toekomst.

Er is geen toekomst zonder verleden en daarom vraagt D66 aan GS de reflectie met ons te delen over impact en resultaten van de Economische Koers 2020-2023 zoals op 7 oktober 2020 in Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Ook willen wij graag meer weten van de resultaten van de Groene Economische Agenda, een deelagenda binnen de Economische Koers die op 29 september 2021 in de Staten is vastgesteld.

Vergroening boven groei

Voor D66 is vergroening van de economie noodzakelijk en urgent. In 2021 steunde D66 de ambitie van GS om van Drenthe een toonaangevende provincie te maken op het gebied van vergroening. Wij denken dat het daarbij noodzakelijk is om vergroening boven groei te plaatsen. De startnotitie Economische Koers Drenthe leest als een verzameld wensenlijstje maar zoals GS terecht stelt zullen er keuzes gemaakt moeten worden in de economische ontwikkelingen die Drenthe stimuleert. Bij het maken van keuzes speelt voor D66 het verminderen van de druk op het milieu en de natuur een rol en stellen wij natuur-inclusief denken centraal bij toekomstige ontwikkelingen. Hierbij denkt D66 ook aan investeren in duurzame energie en groene waterstof.

Brede welvaart

De Economische Koers Drenthe geeft richting aan een toekomstbestendige en vitale economie. Een gezonde economie is een belangrijk bestanddeel van brede welvaart. Met de beperkingen van Drenthe op het gebied van arbeidspotentieel en bijvoorbeeld ruimte & middelen is het met nadruk de kwaliteit van de economische activiteiten die belangrijk is. En met kwaliteit doelen wij op activiteiten die bijdragen aan de welvaart, het welzijn en de leefomgeving van de mensen in Drenthe. De economie moet iets doen voor de mensen van Drenthe en raakt daarmee aan de sociale agenda.

Betrouwbare overheid

GS spreekt over een langjarige visie en wil met andere actoren langjarig ‘een zelfde kant’ op werken. D66 juicht dat toe en wenst ons toe dat we als provincie koersvast en als voorspelbare overheid opereren. Daarmee wordt het voor onze omgeving en bijvoorbeeld voor nieuw te vestigen bedrijven en organisaties helder & duidelijk waar Drenthe voor staat en voor gaat. Wij verwachten een inhoudelijk afwegingskader voor het maken van concrete keuzes in de beleidspraktijk terug te lezen in de Economische Koers evenals een concrete uitvoeringsstrategie bij de realisatie van die opgaven. Voor D66 moet vergroening van de economie daarbij voorop staan.

D66 denkt dat het recente verleden evalueren en lessen trekken uit de bereikte resultaten, ons helpt bij het bouwen aan de toekomst. Daarnaast zijn er in oktober 2020 en september 2021 voornemens vastgelegd in beleid die ook nu nog inspiratie bieden. Voor organisaties waarmee wij samenwerken tot slot biedt bijvoorbeeld het voorzetten van de lijn van vergroening houvast naar de toekomst: we zijn dan een betrouwbare overheid.