Nieuwspagina

01.02.2023

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

18.01.2023

D66 mist concrete doelen en resultaten in de sociale agenda en is teleurgesteld dat Gedeputeerde Kuipers de eerdere toezeggingen niet nakomt

18.01.2023

Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier voor mensen, organisaties en bedrijven om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

01.02.2023

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

18.01.2023

D66 mist concrete doelen en resultaten in de sociale agenda en is teleurgesteld dat Gedeputeerde Kuipers de eerdere toezeggingen niet nakomt

18.01.2023

Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier voor mensen, organisaties en bedrijven om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

11.01.2023

Gaat de maximale snelheid langs de Norgervaart (tussen afslag Veenhuizen en Assen) naar 60 km per uur, zoals omwonenden wensen?

11.01.2023

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

09.01.2023

Met een prachtige lijst gaan we als D66 Drenthe met vertrouwen de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 tegemoet!

30.11.2022

De actualisatie van de begroting en de doorgevoerde wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

30.11.2022

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie stimuleert circulaire economie, samenwerking met onderwijs en bedrijven die impact willen creëren. Project NICE MOVES sluit aan bij het gedachtegoed van D66.

30.11.2022

De faciliterende en stimulerende rol van de provincie in samenwerkingsverbanden wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn.

11.01.2023

Gaat de maximale snelheid langs de Norgervaart (tussen afslag Veenhuizen en Assen) naar 60 km per uur, zoals omwonenden wensen?

11.01.2023

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

09.01.2023

Met een prachtige lijst gaan we als D66 Drenthe met vertrouwen de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 tegemoet!

30.11.2022

De actualisatie van de begroting en de doorgevoerde wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

30.11.2022

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie stimuleert circulaire economie, samenwerking met onderwijs en bedrijven die impact willen creëren. Project NICE MOVES sluit aan bij het gedachtegoed van D66.

30.11.2022

De faciliterende en stimulerende rol van de provincie in samenwerkingsverbanden wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn.