Nieuwspagina

09.11.2022

Helaas geen steun voor het loskoppelen van besluitvorming van verkeersplein Gieten en (gedeeltelijke) verdubbeling N34.

03.11.2022

In de themasessie over “Landbouw Anders” gaan we in gesprek over concrete oplossingen voor de stikstofproblematiek, met oog voor landbouw en natuur.

26.10.2022

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

26.10.2022

D66 vindt het vreemd dat er voor een groot bedrag nieuw beleid wordt ingeboekt in de begroting van een nieuwe statenperiode.

12.10.2022

Vanuit D66 fractie hebben wij Gedeputeerde Staten vanaf de aanvang van deze Statenperiode steeds aangespoord om meer verantwoordelijkheid en ambitie te tonen voor de grote opgaven voor Natuur en Landbouw!

09.11.2022

Helaas geen steun voor het loskoppelen van besluitvorming van verkeersplein Gieten en (gedeeltelijke) verdubbeling N34.

03.11.2022

In de themasessie over “Landbouw Anders” gaan we in gesprek over concrete oplossingen voor de stikstofproblematiek, met oog voor landbouw en natuur.

26.10.2022

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

26.10.2022

D66 vindt het vreemd dat er voor een groot bedrag nieuw beleid wordt ingeboekt in de begroting van een nieuwe statenperiode.

12.10.2022

Vanuit D66 fractie hebben wij Gedeputeerde Staten vanaf de aanvang van deze Statenperiode steeds aangespoord om meer verantwoordelijkheid en ambitie te tonen voor de grote opgaven voor Natuur en Landbouw!

12.10.2022

D66 pleit voor het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de effecten op de volksgezondheid, de leefomgeving, natuur, bodem en waterkwaliteit.

28.09.2022

D66 Drenthe onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiversiteit.

28.09.2022

Afwijkende beleidsresultaten in programma Stad en platteland (uitvoering wet natuurbescherming, sterke steden en vitale dorpen, ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof) vinden wij zorgelijk.

28.09.2022

Bespreking van de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022 (in statenvergadering 28 september (en commissie Omgevingsbeleid op 7 september 2022).

14.09.2022

D66 is voor een gastvrij en humane opvang van mensen, ongeacht waar ze vandaan komen.

12.10.2022

D66 pleit voor het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de effecten op de volksgezondheid, de leefomgeving, natuur, bodem en waterkwaliteit.

28.09.2022

D66 Drenthe onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiversiteit.

28.09.2022

Afwijkende beleidsresultaten in programma Stad en platteland (uitvoering wet natuurbescherming, sterke steden en vitale dorpen, ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof) vinden wij zorgelijk.

28.09.2022

Bespreking van de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022 (in statenvergadering 28 september (en commissie Omgevingsbeleid op 7 september 2022).

14.09.2022

D66 is voor een gastvrij en humane opvang van mensen, ongeacht waar ze vandaan komen.