Nieuwspagina

08.05.2024

Tijdens de Commissievergadering van 8 mei 2024 komt als agendapunt de RGA (Regio Groningen Assen) terug. D66 heeft de volgende zienswijze over de RGA.

06.05.2024

Ledendag in het Provinciehuis van Drenthe

26.01.2024

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.

26.01.2024

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

24.01.2024

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

08.05.2024

Tijdens de Commissievergadering van 8 mei 2024 komt als agendapunt de RGA (Regio Groningen Assen) terug. D66 heeft de volgende zienswijze over de RGA.

06.05.2024

Ledendag in het Provinciehuis van Drenthe

26.01.2024

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.

26.01.2024

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

24.01.2024

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

07.12.2023

Een burgerberaad is een manier om inwoners te betrekken bij beleid en de totstandkoming van besluitvorming.

20.11.2023

Het leek wel "Even tot hier": Bijdrage begroting in 1 minuut (spreektijd).

15.11.2023

D66 ziet toegevoegde waarde om als provincie lokale coöperaties te ondersteunen om gezamenlijk energie op te wekken.

01.11.2023

Een levendig cultureel klimaat is voor D66 een voorwaarde voor prettig werken, wonen en recreëren in onze provincie.

29.09.2023

"Ik geloof in een overheid die het gesprek aangaat, kennis deelt en mensen met elkaar verbindt, maar ook eerlijk is over de keuzes die worden gemaakt."

07.12.2023

Een burgerberaad is een manier om inwoners te betrekken bij beleid en de totstandkoming van besluitvorming.

20.11.2023

Het leek wel "Even tot hier": Bijdrage begroting in 1 minuut (spreektijd).

15.11.2023

D66 ziet toegevoegde waarde om als provincie lokale coöperaties te ondersteunen om gezamenlijk energie op te wekken.

01.11.2023

Een levendig cultureel klimaat is voor D66 een voorwaarde voor prettig werken, wonen en recreëren in onze provincie.

29.09.2023

"Ik geloof in een overheid die het gesprek aangaat, kennis deelt en mensen met elkaar verbindt, maar ook eerlijk is over de keuzes die worden gemaakt."

Toont 12 van 84