Nieuwspagina

14.09.2022

D66 is voor een gastvrij en humane opvang van mensen, ongeacht waar ze vandaan komen.

14.09.2022

Afwijkende beleidsresultaten in programma Stad en platteland (uitvoering wet natuurbescherming, sterke steden en vitale dorpen, ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof) vinden wij zorgelijk.

14.09.2022

Steun voor aanpak onderhoud en verduurzaming van (en investeringskrediet uitbreiding voor) Drents Museum.

14.09.2022

Gezien de versnippering in het politieke landschap en de vele kleine fracties is de hoeveelheid werk ter voorbereiding en het uitwerken van bijdragen door de fractieleden onevenredig hoog.

07.09.2022

Natuurlijk zijn wij voor een veiliger Drenthe met nul verkeersslachtoffers, wie wil dat niet. We zullen echter helaas nooit alles kunnen voorkomen...

07.09.2022

D66 Drenthe onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiversiteit.

14.09.2022

D66 is voor een gastvrij en humane opvang van mensen, ongeacht waar ze vandaan komen.

14.09.2022

Afwijkende beleidsresultaten in programma Stad en platteland (uitvoering wet natuurbescherming, sterke steden en vitale dorpen, ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof) vinden wij zorgelijk.

14.09.2022

Steun voor aanpak onderhoud en verduurzaming van (en investeringskrediet uitbreiding voor) Drents Museum.

14.09.2022

Gezien de versnippering in het politieke landschap en de vele kleine fracties is de hoeveelheid werk ter voorbereiding en het uitwerken van bijdragen door de fractieleden onevenredig hoog.

07.09.2022

Natuurlijk zijn wij voor een veiliger Drenthe met nul verkeersslachtoffers, wie wil dat niet. We zullen echter helaas nooit alles kunnen voorkomen...

07.09.2022

D66 Drenthe onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiversiteit.

07.09.2022

Bespreking van de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022 door de commissie Omgevingsbeleid op 7 september 2022

07.09.2022

Samenvatting van de inbreng bij bespreking van ingekomen stukken in commissievergadering Omgevingsbeleid op 7 september.

13.07.2022

Wat D66 betreft worden inwoners zo vroeg mogelijk bij plannen betrokken. Weten waar je over meepraat, waar je over mag meebeslissen en weten wat je invloed is om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

13.07.2022

Besluitvorming over vaststelling Omgevingsverordening Drenthe en Delegatiebesluit Omgevingsverordening Drenthe 2023.

13.07.2022

Provinciale Staten - Besluitvorming "Beschikbaarstelling middelen voor ontwikkeling Veenhuizen en verlening subsidie aan Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen"

07.09.2022

Bespreking van de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022 door de commissie Omgevingsbeleid op 7 september 2022

07.09.2022

Samenvatting van de inbreng bij bespreking van ingekomen stukken in commissievergadering Omgevingsbeleid op 7 september.

13.07.2022

Wat D66 betreft worden inwoners zo vroeg mogelijk bij plannen betrokken. Weten waar je over meepraat, waar je over mag meebeslissen en weten wat je invloed is om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

13.07.2022

Besluitvorming over vaststelling Omgevingsverordening Drenthe en Delegatiebesluit Omgevingsverordening Drenthe 2023.

13.07.2022

Provinciale Staten - Besluitvorming "Beschikbaarstelling middelen voor ontwikkeling Veenhuizen en verlening subsidie aan Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen"