Inbreng Drents Programma Landelijk Gebied

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.


D66 heeft het concept-maatregelpakketten en adviesconcept Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) bestudeert en geeft de volgende antwoorden op de gestelde vragen:

De oplettende toehoorder zal opmerken dat wij de volgorde van vraag 1 en 2 hebben omgedraaid.

 • Op de vraag over het pakket voor de water- en natuuropgaven enerzijds en anderzijds de verduurzaming van de landbouw sector hebben wij vraagtekens of dit financieel de evenwichtige verdeling is die passend is bij de topprioriteit.
  Dat is in de ogen van D66 het herstellen van de biodiversiteit.
  De maatregelpakketten liggen financieel ver uit elkaar. Vijftig miljoen voor water en natuur en 130 miljoen voor de landbouw.

  Daarnaast 25 miljoen voor de uitvoeringskosten: daar zouden wij wel een betere onderbouwing van zien.

 • Er staan bij de 10 uitgangspunten mooie woorden, zoals de sturing op doelen. Dat onderschrijven we ook net als andere uitgangspunten, maar om ze nu allemaal bij langs te gaan voert te ver en kost teveel spreektijd.
  Echter: Wij lezen ook vreemde tegenstellingen.
  Je kunt niet zeggen: ‘Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen’.
  Eerst iets stellig neerzetten en dan nuanceren.

  Net zoals’ Wij werken op basis van vrijwilligheid en iedereen draagt bij’. Dus als je vrijwillig iets NIET wilt dan moet je toch bijdragen? Het laatste uitgangspunt spreekt over het ‘samen’ doen met al onze partners. Daarvan mochten wij twee brieven ontvangen en zeker de brief van de Natuur- en Milieu Federatie doet hier een appel op en dat spreekt ons aan.

 • Tenslotte de vraag die D66 het college wil meegeven.
  Die is simpel uitgesproken maar vraagt lef van het college.
  Wij hopen namelijk dat het college de handschoen die Natuur en Milieufederatie in zijn brief heeft neergelegd oppakt.
  En aan de slag gaat.
  Pakt u de handschoen op?