D66 Drenthe

28 maart jl. was de einddatum van de Statenperiode 2019-2023. 29 maart was de start van de nieuwe Statenperiode waar D66 met 1 zetel vertegenwoordigd is.

De grote vraagstukken vragen om zo spoedig mogelijk keuzes te maken, aanpakken en doorpakken en iedereen een helder perspectief bieden, ook al doet dat soms pijn.

De inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe bij het duidingsdebat van woensdag 29 maart 2023.

Het Noorden heeft laten zien hoe belangrijk het kinderhartcentrum voor de regio is. Niet alleen voor de zorg voor patiënten maar ook voor de werkgelegenheid in dit gebied.

28 maart jl. was de einddatum van de Statenperiode 2019-2023. 29 maart was de start van de nieuwe Statenperiode waar D66 met 1 zetel vertegenwoordigd is.

De grote vraagstukken vragen om zo spoedig mogelijk keuzes te maken, aanpakken en doorpakken en iedereen een helder perspectief bieden, ook al doet dat soms pijn.

De inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe bij het duidingsdebat van woensdag 29 maart 2023.

Het Noorden heeft laten zien hoe belangrijk het kinderhartcentrum voor de regio is. Niet alleen voor de zorg voor patiënten maar ook voor de werkgelegenheid in dit gebied.

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

D66 mist concrete doelen en resultaten in de sociale agenda en is teleurgesteld dat Gedeputeerde Kuipers de eerdere toezeggingen niet nakomt

Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier voor mensen, organisaties en bedrijven om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

Gaat de maximale snelheid langs de Norgervaart (tussen afslag Veenhuizen en Assen) naar 60 km per uur, zoals omwonenden wensen?

Langer wachten met stikstofbeleid is onverantwoord!

D66 mist concrete doelen en resultaten in de sociale agenda en is teleurgesteld dat Gedeputeerde Kuipers de eerdere toezeggingen niet nakomt

Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier voor mensen, organisaties en bedrijven om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

Gaat de maximale snelheid langs de Norgervaart (tussen afslag Veenhuizen en Assen) naar 60 km per uur, zoals omwonenden wensen?

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

Met een prachtige lijst gaan we als D66 Drenthe met vertrouwen de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 tegemoet!

De actualisatie van de begroting en de doorgevoerde wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie stimuleert circulaire economie, samenwerking met onderwijs en bedrijven die impact willen creëren. Project NICE MOVES sluit aan bij het gedachtegoed van D66.

De faciliterende en stimulerende rol van de provincie in samenwerkingsverbanden wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn.

D66 staat positief tegenover het Energiefonds Drenthe (fonds voor financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek) maar wil de leningen rentevrij houden.

D66 wil een gezonde en groene provincie waarin de natuur niet als obstakel wordt gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan.

Met een prachtige lijst gaan we als D66 Drenthe met vertrouwen de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 tegemoet!

De actualisatie van de begroting en de doorgevoerde wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie stimuleert circulaire economie, samenwerking met onderwijs en bedrijven die impact willen creëren. Project NICE MOVES sluit aan bij het gedachtegoed van D66.

De faciliterende en stimulerende rol van de provincie in samenwerkingsverbanden wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn.

D66 staat positief tegenover het Energiefonds Drenthe (fonds voor financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek) maar wil de leningen rentevrij houden.

Het College van Gedeputeerde Staten vraagt een zienswijze van Provinciale Staten m.b.t. de voorgestelde wijzigingen.

In de bespreking aangevraagd door Partij van de Dieren gaf D66 antwoord op enkele vragen aangaande duurzaamheid in het provinciaal landbouwbeleid.

Helaas geen steun voor het loskoppelen van besluitvorming van verkeersplein Gieten en (gedeeltelijke) verdubbeling N34.

In de themasessie over “Landbouw Anders” gaan we in gesprek over concrete oplossingen voor de stikstofproblematiek, met oog voor landbouw en natuur.

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

Het College van Gedeputeerde Staten vraagt een zienswijze van Provinciale Staten m.b.t. de voorgestelde wijzigingen.

In de bespreking aangevraagd door Partij van de Dieren gaf D66 antwoord op enkele vragen aangaande duurzaamheid in het provinciaal landbouwbeleid.

Helaas geen steun voor het loskoppelen van besluitvorming van verkeersplein Gieten en (gedeeltelijke) verdubbeling N34.

In de themasessie over “Landbouw Anders” gaan we in gesprek over concrete oplossingen voor de stikstofproblematiek, met oog voor landbouw en natuur.

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden.

Toont 24 van 64