D66 Drenthe

Tijdens de Commissievergadering van 8 mei 2024 komt als agendapunt de RGA (Regio Groningen Assen) terug. D66 heeft de volgende zienswijze over de RGA.

Ledendag in het Provinciehuis van Drenthe

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

Een burgerberaad is een manier om inwoners te betrekken bij beleid en de totstandkoming van besluitvorming.

Tijdens de Commissievergadering van 8 mei 2024 komt als agendapunt de RGA (Regio Groningen Assen) terug. D66 heeft de volgende zienswijze over de RGA.

Ledendag in het Provinciehuis van Drenthe

Inbreng Jan Willem Brinkhorst bij de bespreking van het concept-maatregelenpakket van het Drents Programma Landelijk Gebied op 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn namens D66, tijdens de bespreking op 24 januari 2024.

Een burgerberaad is een manier om inwoners te betrekken bij beleid en de totstandkoming van besluitvorming.

Het leek wel "Even tot hier": Bijdrage begroting in 1 minuut (spreektijd).

D66 ziet toegevoegde waarde om als provincie lokale coöperaties te ondersteunen om gezamenlijk energie op te wekken.

Een levendig cultureel klimaat is voor D66 een voorwaarde voor prettig werken, wonen en recreëren in onze provincie.

"Ik geloof in een overheid die het gesprek aangaat, kennis deelt en mensen met elkaar verbindt, maar ook eerlijk is over de keuzes die worden gemaakt."

Het leek wel "Even tot hier": Bijdrage begroting in 1 minuut (spreektijd).

D66 ziet toegevoegde waarde om als provincie lokale coöperaties te ondersteunen om gezamenlijk energie op te wekken.

Een levendig cultureel klimaat is voor D66 een voorwaarde voor prettig werken, wonen en recreëren in onze provincie.

"Ik geloof in een overheid die het gesprek aangaat, kennis deelt en mensen met elkaar verbindt, maar ook eerlijk is over de keuzes die worden gemaakt."

D66 kritisch: "Er wordt in het DPLG geen zicht op perspectief geschetst voor landbouw, natuur, bouw, economie en evenementen."

1 juli 2023 hield D66 Drenthe haar Algemene Regiovergadering bij de Toyisten in Zuidlaren.

Voorzieningenrechter zet streep door onaanvaardbare schadelijk effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt Boterveen.

D66 verbaast zich over de ontstane problematiek tussen provincie en natuurorganisaties over de compensatie van een leef- en voedselgebied voor ganzen in en nabij het Fochteloërveen.

D66 Drenthe levert graag een bijdrage over de plannen en toekomst van Groningen Airport Eelde bij de volgende commissievergadering op 28 juni.

Hoewel 6% financiële afwijking t.o.v. de begroting teveel is, maakt D66 zich vooral zorgen over inhoudelijke afwijkingen.

D66 kritisch: "Er wordt in het DPLG geen zicht op perspectief geschetst voor landbouw, natuur, bouw, economie en evenementen."

1 juli 2023 hield D66 Drenthe haar Algemene Regiovergadering bij de Toyisten in Zuidlaren.

Voorzieningenrechter zet streep door onaanvaardbare schadelijk effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt Boterveen.

D66 verbaast zich over de ontstane problematiek tussen provincie en natuurorganisaties over de compensatie van een leef- en voedselgebied voor ganzen in en nabij het Fochteloërveen.

D66 Drenthe levert graag een bijdrage over de plannen en toekomst van Groningen Airport Eelde bij de volgende commissievergadering op 28 juni.

Hoewel 6% financiële afwijking t.o.v. de begroting teveel is, maakt D66 zich vooral zorgen over inhoudelijke afwijkingen.

28 maart jl. was de einddatum van de Statenperiode 2019-2023. 29 maart was de start van de nieuwe Statenperiode waar D66 met 1 zetel vertegenwoordigd is.

De grote vraagstukken vragen om zo spoedig mogelijk keuzes te maken, aanpakken en doorpakken en iedereen een helder perspectief bieden, ook al doet dat soms pijn.

De inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe bij het duidingsdebat van woensdag 29 maart 2023.

Het Noorden heeft laten zien hoe belangrijk het kinderhartcentrum voor de regio is. Niet alleen voor de zorg voor patiënten maar ook voor de werkgelegenheid in dit gebied.

28 maart jl. was de einddatum van de Statenperiode 2019-2023. 29 maart was de start van de nieuwe Statenperiode waar D66 met 1 zetel vertegenwoordigd is.

De grote vraagstukken vragen om zo spoedig mogelijk keuzes te maken, aanpakken en doorpakken en iedereen een helder perspectief bieden, ook al doet dat soms pijn.

De inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe bij het duidingsdebat van woensdag 29 maart 2023.

Het Noorden heeft laten zien hoe belangrijk het kinderhartcentrum voor de regio is. Niet alleen voor de zorg voor patiënten maar ook voor de werkgelegenheid in dit gebied.

Toont 24 van 82