Energie voor Drenthe – energie-agenda 2024-2027

Verkenning naar de mogelijkheden van een Provinciaal Energiebedrijf:
D66 is het eens met het college van Gedeputeerde Staten: het ligt niet voor de hand om als provincie een rol te pakken in handel en levering van energie.

…maar wat wél!

Wij zien wél toegevoegde waarde om als provincie lokale coöperaties te ondersteunen om gezamenlijk energie op te wekken. Met hen zou moeten worden gesproken over intensivering van die ondersteuning vanuit de provincie. Het op professionele wijze gezamenlijk opwekken van energie en deze leveren aan leden en omwonenden vindt D66 een goede manier om samen met inwoners van Drenthe de benodigde energietransitie verder op te pakken. Op de overige punten vinden wij vervolgonderzoek niet nodig.

Startnotitie Energie

D66 is blij met de startnotitie energie-agenda 2024-2027 en de punten die daarin inhoudelijk al aan de orde zijn gekomen. Het zal u niet verbazen dat wij vinden dat er voortvarend aan het verder vormgeven van die energie-agenda gewerkt moet worden. Over zes weken staat 2024 op de kalender en pas in april 2024 gaat het onderwerp in de agenda in de Staten besproken worden. Het proces is wat D66 betreft te laat gestart.
In de startnotitie zien wij veel voortzetting van huidig beleid. Daar is niks mis mee, ook omdat van de ervaringen in het verleden is en wordt geleerd. Het is goed te lezen dat er breed en veel wordt afgestemd om samen de doelen van bijvoorbeeld de benodigde energietransitie te behalen. En ook op die manier kunnen we leren van ervaringen en inzichten elders. Het is ons niet helemaal duidelijk hoe de individuele inwoner van Drenthe nog een rol kan spelen of een bijdrage kan leveren aan de agenda: Drenthe maken we immers samen.

Vier punten van aandacht

Inhoudelijk hebben wij vier punten van aandacht:

  • Concreet stimuleren van inzet en gebruik van waterstof zou wat betreft D66 een bijdrage leveren aan de energietransitie en passen binnen het beleid om in noord Nederland voorop te lopen met waterstof, bijvoorbeeld als brandstof voor vrachtwagens. Dit maakt mobiliteit duurzaam;
  • We hebben grote vraagtekens bij Groen Gas en vragen ons af of deze vorm van energie überhaupt nog een bijdrage kan leveren in de voorgenomen energietransitie;
  • We zien in de energie-agenda graag een stappenplan met concrete doelen waarmee de provincie in de periode 2024-2027 gaat bijdragen aan het verder afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen in Drenthe. Fossiele brandstoffen zouden daarbij moeten worden vervangen door duurzame en schone energiebronnen;
  • Energie besparen is een belangrijk onderdeel van de energietransitie omdat we daarmee kunnen bijdragen aan het verlagen van de hoge energiekosten. Wij willen in de energie-agenda graag aandacht vragen voor verdere energiebesparing door onze inwoners en vragen om een gerichte aanpak om particuliere huizenbezitters en huurders te blijven stimuleren om hun woningen te isoleren. Energiebesparing levert de benodigde CO2 besparing op en is financieel voor onze inwoners aantrekkelijk.