Jan Christiaan (JC) Hellendoorn

J.C. Hellendoorn - Beeld: Marcel J. de Jong

Ik wil mijn (levens-)ervaring inzetten om een maatschappelijke bijdrage te leveren als commissielid FCBE. In contact met de inwoners van Drenthe wil ik werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

  • 62 jaar
  • Groningen
  • Norg
  • Hij/hem

Na meer dan 35 jaar wonen & werken in de Randstad keer ik terug naar het Noorden. Ik ben opgegroeid op het platteland op de grens van Groningen en Drenthe. Als lid van D66 (sinds 1991) wil ik als fractielid een sociaal liberale geluid laten horen in Drenthe. Ik wil maatschappelijk bijdragen vanuit een bestuurslaag waar niet alleen de waan van de dag regeert. Er zijn voldoende uitdagingen, bijvoorbeeld de economie (werkgelegenheid, recreatie & toerisme, circulariteit) maar ook de ecologie (biodiversiteit, Natura 2000, schoon water). Ik ben een nieuwsgierige generalist die zich nieuwe onderwerpen snel eigen maakt. In verbinding met anderen wil ik richting geven aan het beleid van de provincie Drenthe en daarbij het gedachtegoed van D66 in de praktijk brengen. Ik heb de laatste jaren veel contact met de politiek gehad en gezien dat het wat mij betreft beter kan en moet. Daar wil ik nu zelf actief een bijdrage aan gaan leveren.

Lievelingsplek in Drenthe (en waarom?)

De Onlanden: een natuurgebied in het noord-westen van de provincie met hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water. Het moerasachtige gebied is rijk aan vogels en ook de otter is gast in De Onlanden. Voor de begrazing zijn Exmoorpony’s aanwezig. Je kunt er wandelen, fietsen en (vanaf de uitkijktoren) van de natuur genieten.                                      

Wat is je favoriete boek
(en waarom?)

Recent gelezen: “Met ons gaat het goed” door P.H. van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Peter Hein weerspreekt acht sombere mythes over de staat van Nederland.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Tentoonstelling van werk van Barbara Nanning (kunstenaar van het jaar 2023) in Museum JAN in Amstelveen.
Hou erg van glaskunst, zeker als het tentoongesteld wordt in het museum waar ik in de Raad van Toezicht zit.

Welke kansen zie jij voor onze provincie?

  • Economische ontwikkeling/groei in toerisme, recreatie en bijvoorbeeld waterstof;
  • Meer energie uit zon, wind en water, bijdrage leveren aan de energie-transitie;
  • Noaberschap inzetten om iedere inwoner het gevoel te geven dat zij/hij er bij hoort.

Wat zijn zaken die jij als fractielid wil veranderen?

  • Ben voorstander van eenvoud: in taal, in processen, in besluitvorming, in transparantie vanuit het bestuur; denk dat daar nog veel te winnen is.
  • Ben gewend te kijken naar de efficiency en effectiviteit van maatregelen en altijd te evalueren of ‘de bedoeling’ ook is uitgekomen. De PDCA-cirkel invoeren in het openbaar bestuur lijkt me wenselijk.
  • Soms vergeten we dat het over mensen gaat, over burgers, over consumenten. Meer de menselijke maat in debatten, discussies én besluitvorming zou de wereld beter én vriendelijker maken, te beginnen in Drenthe.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 wil dat iedereen mee kan doen. Voor mij is ieder mens uniek en ik respecteer keuzes die mensen maken. Die ruimte biedt D66. Burgers zijn vrij om te ondernemen en ik stimuleer daarbij graag vernieuwing en innovatie. Werk is belangrijk voor mensen om het beste uit jezelf te halen. In D66 vind ik een partij die net als ik streeft naar echte actie voor het behoud van de aarde: we hebben er maar één van, het is nu tijd voor actie.