Burgerberaad (Inbreng commissievergadering 6 december)

Democratie en participatie horen onlosmakelijk bij elkaar. Burgerberaden gevormd door een geselecteerde groep inwoners die een doorsnee vormt van de Drentse samenleving zijn innovatieve en kansrijke mogelijkheden om écht te luisteren naar inwoners en om hun inbreng maximaal mee te nemen.

Waarom burgerberaad?

Burgerberaden versterken niet alleen de communicatie tussen de overheid en inwoners, maar ook het vertrouwen van inwoners die zich gehoord en gezien weten. Een burgerberaad is een manier om inwoners te betrekken bij beleid en de totstandkoming van besluitvorming.
We bevorderen zo inwonersparticipatie met een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen leefomgeving.
Een burgerberaad geeft velen de kans om een complex onderwerp met veel input en grote zorgvuldigheid te behandelen.

“Wonen” als onderwerp

Op 1  januari 2024 treedt de nieuwe omgevingswet in werking en wij kunnen de adviezen van onze inwoners daarbij goed gebruiken.
De universiteit van Twente gaat het proces monitoren en wij zijn benieuwd naar lessen voor de toekomst die we daaruit kunnen trekken.

De keuze van het voorkeursonderwerp heeft veel discussie binnen de fractie van D66 gegeven. Waardevol want beide onderwerpen zijn toekomstgerichte vraagstukken die vanuit meerdere perspectieven te benaderen zijn.
Uiteindelijk ging ons voorkeursonderwerp -na democratische stemming- naar Wonen.
Een onderwerp dat voor veel inwoners bovenaan vele lijstjes staat.