Inbreng D66 bij het duidingsdebat

Op 29 maart 2023 werd na de installatie van de nieuwe Provinciale Statenleden in Drenthe het duidingsdebat gehouden. Hieronder hebben we de inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe verwoord.

Belangrijkste
inhoudelijke thema’s

Het is goed om in de openbaarheid met elkaar stil te staan bij de uitslag van de verkiezingen.

D66 is positief over de opkomst: meer stemmers hebben gebruik gemaakt van hun stemrecht. Onze felicitaties gaan uiteraard naar de partijen die hebben gewonnen.

Voor D66 Drenthe was de uitslag een teleurstelling. Wij hebben een zetel verloren.
De belofte aan onze kiezer was: stop stilstand, kies vooruitgang!

De belangrijkste inhoudelijke thema’s waarop wij vooruitgang willen zien is een gezonde leefomgeving met schone lucht, een schone bodem én schoon water.

Wij willen ons inzetten voor het halen van de doelen uit het klimaatakkoord: herstel van de natuur, voortgang in de energietransitie en een circulaire economie.

Daarnaast vinden wij leefbaarheid en bereikbaarheid in onze dorpen en steden, impact ondernemen en ruimtelijk beleid belangrijke onderwerpen. Kunst en Cultuur zien wij als onlosmakelijk onderdeel van onze Drentse samenleving.

Onze kiezers kunnen erop rekenen dat wij ons blijven inzetten voor vooruitgang.
Wij maken ons grote zorgen over onze leefomgeving, voor nu en toekomstige generaties. De grote vraagstukken vragen om zo spoedig mogelijk keuzes te maken, aanpakken en doorpakken. Geen stilstand, maar vooruitgang!

Proces tot coalitievorming

Aan de verkenner hebben wij onze gedachten over een te vormen coalitie geschreven, overhandigd en toegelicht in het inmiddels gevoerde gesprek.
Deze brief kunt u hier vinden.
 
Het is aan BBB, de grootste fractie, om een coalitie te vormen. 
D66 ziet voor partijen met één of twee zetels geen rol in een te vormen coalitie. 
Wij kunnen ons voorstellen dat de grootste en 2e partij met elkaar verkennen welke derde partij zou kunnen aansluiten. Hierbij zou voor de keuze van de 3e partij het behoud van kennis en geheugen van een huidige gedeputeerde meegewogen kunnen worden.
 
Daarnaast pleiten wij voor een snel, open en transparant formatieproces, waarbij inwoners kunnen zien wat er wordt gedaan met hun stem. 
Er zijn veel vraagstukken, die om een oplossing of besluit vragen. En onze inwoners verwachten van ons dat we als Staten snel aan het werk gaan en perspectief bieden voor de komende jaren.
Daar hoort bij dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om inwoners, organisaties en bedrijven een plek te geven in het gesprek dat wordt gevoerd over de toekomst.  
Het doel zou volgens D66 moeten zijn om een provinciaal bestuur te vormen dat kan rekenen op steun vanuit de Staten, waar inwoners zich in kunnen herkennen en waar onze leefomgeving in Drenthe beter van wordt.  
Wij zien graag een coalitieakkoord met vooraf geformuleerde uitgangspunten en doelen.
 
Wij verwachten dat de verkenner in het openbaar terugkoppelt over de gesprekken en BBB hierbij haar visie aangeeft op het vervolg.

Vragen aan BBB

Van het overleg op 18 maart 2023 is door BBB een verslag gemaakt dat openbaar zou worden en aan de verkenner als basis van het proces verstrekt zou worden.  

D66 heeft hierop een reactie en vragen gemaild, vervolgens een herinneringsmail aan de lijsttrekker van BBB, helaas hebben we geen enkele reactie gehad. 
Welk verslag ligt er nu?  

Van de verkenner hebben we begrepen dat er geen verslagen van het verkennend proces gemaakt worden, daarover geen openheid en transparantie.

Wij vragen BBB om openheid en transparantie, naar de kiezer én aan alle partijen in de Staten, zowel over het formatie-proces als over de beloftes die ze aan de kiezer hebben gedaan. 

Vrijheid, tolerantie en respect

D66 wil keuzes maken op inhoud, vanuit onze uitgangspunten, op onze fundamentele waarden waarop wij in de politiek staan.

Wij stellen de democratie centraal bij ieder politiek handelen, openheid en verdraagzaamheid, vertrouwen in mensen.
Vanuit deze overtuiging willen wij een bijdrage leveren in de Staten van Drenthe.
Drenthe een provincie die gastvrij en kansrijk is. 

Drenthe, een provincie van vrijheid, tolerantie en respect voor elkaar.