Democratie en bestuur

1 juli 2023 hield D66 Drenthe haar Algemene Regiovergadering bij de Toyisten in Zuidlaren.

De inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe bij het duidingsdebat van woensdag 29 maart 2023.

Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier voor mensen, organisaties en bedrijven om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

1 juli 2023 hield D66 Drenthe haar Algemene Regiovergadering bij de Toyisten in Zuidlaren.

De inbreng van Anry Kleine Deters namens D66 Drenthe bij het duidingsdebat van woensdag 29 maart 2023.

Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier voor mensen, organisaties en bedrijven om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

De faciliterende en stimulerende rol van de provincie in samenwerkingsverbanden wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn.

D66 vindt het vreemd dat er voor een groot bedrag nieuw beleid wordt ingeboekt in de begroting van een nieuwe statenperiode.

Bijdrage D66 Drenthe - In de statencommissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie zijn de jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening besproken.

De faciliterende en stimulerende rol van de provincie in samenwerkingsverbanden wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn.

D66 vindt het vreemd dat er voor een groot bedrag nieuw beleid wordt ingeboekt in de begroting van een nieuwe statenperiode.

Bijdrage D66 Drenthe - In de statencommissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie zijn de jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening besproken.

Toont 11 van 11