“Samen voor de publieke zaak” – bespreking rapport Noordelijke Rekenkamer

Een zeer positief rapport van de Noordelijke rekenkamer over de manier waarop de provincie samenwerkt in verschillende samenwerkverbanden tussen verschillende bestuurslagen. De faciliterende en stimulerende rol wordt erg gewaardeerd. Compliment aan allen die bij deze samenwerking betrokken zijn. 

Meer regierol voor de provincie

Wij stellen dan ook voor de vier aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over te nemen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. 

Wat echter niet in de aanbevelingen terugkomt is de wens vanuit enkele gemeenten en waterschappen dat de provincie meer een regierol zou kunnen pakken en meer regionaal sturing op grote gezamenlijke opgaven gewenst zou zijn.

We vragen de Gedeputeerde of hij deze wens herkent en welke rol de provincie daar volgens hem in zou kunnen nemen.
Wij horen dit graag.