Suzanne Uildriks

Suzanne Uildriks - Beeld: Marcel J. de Jong

Ik ben een creatieve verbinder met een luisterend oor. Ik denk graag in oplossingen om Drenthe mooier én schoner te maken.

 • 54 jaar
 • Groningen
 • Bovensmilde
 • Zij/haar

Ik ben actief in de Statenfractie van D66 Drenthe, eerst als beleidsinhoudelijk fractiemedewerker, in de afgelopen periode als commissielid FCBE en vanaf de Statenperiode 2023-2027 als fractiemedewerker.

Het is voor mij niet alleen een heel leerzame periode maar ook geniet ik enorm van het team en de inhoudelijke verdieping. Ik beleef veel plezier aan het politieke werk binnen de Staten en de contacten die ik heb.

Daarnaast speelt er natuurlijk inhoudelijk veel binnen de provincie waarover ik graag mijn kijk op de zaken en mijn stem wil laten horen. Energie krijg ik van het me inhoudelijk verdiepen in gegevens en ervaringen die er zijn, het horen van (ervarings-) deskundigen en het samen bedenken van oplossingen die mogelijk kunnen gaan werken.

Mijn ideaal is dat elke inwoner van Drenthe een schone prettige leef- en werkomgeving heeft en dat we samen met de landelijke en lokale afdelingen er iets moois van gaan maken voor mens, dier en milieu.

Een schone leefomgeving, een prettig leef- en werkklimaat binnen een goede bestuurscultuur waarbinnen ieders mening telt en mensen zich voldoende gehoord weten en eigenaar voelen van de mogelijkheden die er zijn. Niet alles kan en het kan niet overal, maar we kunnen wel samen oplossingen bedenken om er iets goeds van te maken voor de huidige generaties en de generaties van de toekomst.

Dat is waar ik voor ga.

Bij D66 vind ik mensen die vanuit eenzelfde gedachtengoed leven en denken. Binnen D66 voel ik mij thuis en kan ik sparren over vele zaken die er wat mij betreft toe doen in onze samenleving. Ik vind dat D66 mooie oplossingen heeft voor de grote uitdagingen waar we voor staan, zoals de energie transitie, het klimaat en zorgen dat iedereen en betaalbare plek heeft om te wonen.

De zandkuil in Gasselte achter camping De Berken. 

Daar speelde ik in de zomers van mijn jeugd samen met mijn grote broer en onze vrienden en maakte ik van “rode” klei knikkers, speelden we verstoppertje of maakten grote zandkastelen.   

Welke kans(en) zie jij voor onze provincie?

 • Een combinatie van natuur en agrarisch land door het landschap duurzaam en anders te beheren, nieuwe kansen voor agrarisch ondernemers op het gebied van bijvoorbeeld agroforestry.
 • Een schone provincie voor de huidige generatie en de generaties na ons door te werken aan onze lucht, water en bodem kwaliteit
 • Een provincie waar geen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt.
 • Een provincie die vriendelijk omgaat met alles wat groeit en bloeit en dierenwelzijn voorop stelt.
 • Een provincie waar rekening gehouden wordt met alle inwoners en er voldoende woningen en faciliteiten zijn om prettig in te leven

Wat zijn zaken waar jij je voor wilt inzetten?

 • Beperking van de sierteelt
 • Van monoculturen naar diversiteit en kringlooplandbouw
 • Voldoende faciliteiten en een goede bereikbaarheid van die faciliteiten voor alle inwoners

Alle boeken van Nicci French (o.a.Frieda Klein serie) 
Superspannende boeken met verrassende wendingen en een verhaal waar je steeds dieper in duikt.

TT festival en het Preuvenement in Assen. Al jaren een traditie om daar heen te gaan en lekker te genieten van muziek en gezelligheid.