Toespraak nieuwjaarsbijeenkomst 2023

Toespraak Anry Kleine Deters (mede namens bestuur D66 Drenthe)

Fijn dat jullie hier zijn om de beste wensen naar elkaar over te brengen
en om samen het begin van een nieuw jaar te vieren.
 
Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert het verleden. 
In de politiek zien we dat in alle hevigheid terugkomen. 
Polarisatie lijkt mode!

Het jaar 2023 wordt het jaar van het bestrijden van het virus van de identiteitspolitiek. 
Ik zou graag willen oproepen tot depolitisering van burgerrechten en gelijkheid. 

Vragen

Natuurlijk mogen we niet bagatelliseren dat ook bij onze inwoners zorgen leven.
Politieke partijen van links tot rechts zoeken naar de juiste boodschap om de kiezer te binden. Te vaak spelen ze in op de angsten van de inwoners en vergroten daarmee de verdeeldheid en wakkeren tegenstrijdigheden aan.

Kunnen we nog samen vreedzaam problemen oplossen?
Kunnen we nog wel wegblijven van posities innemen en alleen maar zenden zonder te luisteren?
Kunnen we nog op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen om vandaar een stap verder te komen?
Kunnen we wegblijven van alleen maar oordelen, veroordelen en haat zaaien tussen groepen andersdenkenden in onze eigen samenleving?

Antwoorden

Vragen die om een uitdagend antwoord vragen, door het gesprek aan te gaan, door te luisteren en te verbinden.
Die verbinding zal leiden tot een meervoudige uitkomst. Voor een deel door daadwerkelijk samen naar oplossingen te zoeken zodat er weer perspectief gloort. Maar ook door eerlijk te zijn dat een teleurstellende ervaring niet altijd oplosbaar is door de overheid. Dat daar ook eigen verantwoordelijkheid bij hoort.
En dat er ook een andere, wat mindere, ideale oplossing uit kan komen.

Luisterend en denkend in gemeenschappelijke belangen.
Onze overheid roep ik op: stap in de leefwereld waar inwoners dagelijks mee te maken hebben en ga van daaruit de verbinding aan.
Ik ben overtuigd van de interactie tussen mensen, in de ontmoeting met elkaar kom je verder, het verbreedt je horizon en geeft energie en inspiratie.

Democratie om verschillen te overbruggen

Sigrid Kaag zei afgelopen weekend: “Het is aan ons het niet langer toe te staan! Democratie is de beste en enige duurzame manier om onze verschillen te overbruggen.
Partijgenoten sta op, neem afstand van rechts extremistisch handelen!

Namens het Regiobestuur en de Statenfractie willen wij graag met jullie het glas heffen en proosten op het nieuwe jaar, dat het ons gezondheid mag brengen, energie en creativiteit om samen te bouwen aan een succesvol D66 Drenthe.

Natuurlijk Drenthe!

Natuurlijk D66!