Agenda Recreatie en Toerisme Drenthe

Bijdrage Jan Christiaan Hellendoorn bij de agenda Recreatie en Toerisme tijdens de commissievergadering van 24 januari 2024.

Dank aan Gedeputeerde Staten (GS) voor een startnotitie.
Nu ik weer een klein jaar in Noord-Nederland woon na ruim 35 jaar Randstad, voel ik me af en toe nog wel een beetje toerist in Drenthe. Het is leuk Drenthe te verkennen en ik ben daarin niet alleen constateerde ik toen ik las dat de Drenten de in aantallen grootste groep dag-bezoekers zijn.

Samenwerking

In oktober vorig jaar sprak de fractie van D66 met een aantal leden van de Recron, de brancheorganisatie in de recreatiesector. Uit dat bezoek kwam naar voren dat het hard werken is in recreatie en toerisme om (in 2022) tot die omzet van €645 miljoen te komen. Ondernemers vertelden ons dat samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is tussen provincie, gemeenten en de ondernemers. Ondernemers werken hard aan het realiseren van duurzame verbeteringen maar hebben de overheid vaak nodig. Anderzijds komen ze de overheid tegen in een overvloed aan soms beperkende regelgeving. Ons beeld is dat meer dialoog met de sector en daarbij over en weer luisteren zeker kan helpen.

Verblijfstoeristen

Een tweede belangrijke conclusie van ons bezoek is dat de ondernemers die wij spraken in meerderheid afhankelijk zijn van gasten van buiten de provincie, van verblijfstoeristen. Om die reden vindt D66 dat het raadplegen van bewoners van Drenthe om te komen tot een invulling van de agenda Recreatie en Toerisme veel te kort door de bocht. Natuurlijk kan een bewonersonderzoek met behulp van het Drents Panel waardevolle inzichten opleveren maar organisaties als Marketing Drenthe en het NBTC moeten naar ons idee in uw beleidsvorming betrokken worden. Eerlijk gezegd vinden wij de focus op alleen Drentse input té beperkt.

Natuurinclusief denken en handelen

Zoals u zelf ook stelt is een vastgesteld provinciaal Recreatie & Toerisme-beleid een hoeksteen bij het verder werken aan de opgaven in het landelijk gebied en de ontwikkeling van een nieuwe omgevingsvisie. Voor D66 geldt ook hier weer het belang van natuurinclusief denken en handelen. En zoals al gesteld, wij vinden het van belang goed af te stemmen met de ondernemers in de sector. In uw cijfers maakt u melding van 1 op de 14 banen in de provincie die aan Recreatie & Toerisme-sector te relateren is; de ondernemers vertelden ons dat het hen in de piek van het seizoen moeite kost om aan voldoende arbeidskrachten te komen; uw aandacht voor oplossingen voor die krapte op de arbeidsmarkt in de Recreatie & Toerisme-agenda is zeer wenselijk.

In de startnotitie geeft GS aan met beleid op het gebied van Recreatie & Toerisme een regisserende, stimulerende en verbindende rol te willen spelen. Voor D66 is daarbij van belang dat we, ondanks alle opgaven die er nu in Drenthe liggen, ons een betrouwbare overheid tonen en zorgvuldige handelen met de blik op de lange termijn.

Een traject wat raakt aan de Recreatie & Toerisme-agenda zijn de vitale vakantieparken. D6 denkt dat moderne recreatie- en vakantieparken, camperplaatsen en (boeren)campings een rol kunnen vervullen in het ondersteunen van meerdaags, goed gespreid toerisme in onze provincie.