D66 kondigt amendement aan tijdens bespreking subsidie aan Energiefonds Drenthe

In commissie FCBE bespraken commissieleden het verstrekken van subsidie in de vorm van een lening ter hoogte van €22.600.000 aan Energiefonds Drenthe (statenstuk 2022-88).

Het Energiefonds Drenthe is een fonds voor het financieren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwek in ondernemers en maatschappelijke instellingen.
Als D66 staan wij zeer positief tegenover het Energiefonds Drenthe, maar kondigt een amendement aan om de lening rentevrij te houden.

Explosieve stijging
van het aantal aanvragen

De reden van de aanvraag voor extra middelen komt voor uit een explosieve stijging van het aantal aanvragen van financiering en dat is natuurlijk een mooie en goede ontwikkeling.
De oude lening van €39.200.000 was rentevrij en nu is het voorstel om een gedeelte van €16.000.000 rentedragend te maken. 

  • Wat is hier de overweging voor en lopen we dan niet het risico dat er minder geïnvesteerd gaat worden in energiebesparende maatregelen?
  • Kan de Gedeputeerde dit toelichten?

Maatschappelijk vastgoed

€6.600.000 is bestemd voor maatschappelijk vastgoed.

  • Kan de gedeputeerde aangeven welke organisaties hieronder vallen?
  • Is dat ook de voetbalkantine of buurthuis die is verpacht?

Amendement aangekondigd

Het bestuur van Energiefonds Drenthe heeft ook een voorstel gedaan om de looptijd van Energiefonds Drenthe met vijf jaar te verlengen. 
Wat D66 betreft zou dit akkoord zijn, maar we begrijpen de overweging van het college om de behandeling van de verlenging met vijf jaar door te schuiven naar het nieuwe college.
 
D66 kan instemmen met de voorgelegde besluiten maar Statenlid Henk Pragt zal tijdens de behandeling in Provinciale Staten middels een amendement de Staten verzoeken om het voorstel aan te passen zodat het gehele subsidiebedrag rentevrij wordt/blijft, zodat Energiefonds Drenthe in de uitvoering ruimte krijgt om het grijze gebied tussen de MKB en maatschappelijk vastgoed op te kunnen lossen, zoals bij een gepachte sportkantine of buurtwinkel in een klein dorp.