Problemen tussen provincie en natuurorganisaties

Met verbazing heeft D66 kennisgenomen van de ontstane problematiek tussen provincie en natuurorganisaties over de compensatie van een leef- en voedselgebied voor ganzen in en nabij het Fochteloërveen.

D66 hecht waarde aan het nakomen van afspraken en wil een gelijkwaardige samenwerking tussen natuurorganisaties, provincie en eventuele andere belanghebbenden. Wij hebben elkaar in de transitie voor herstel van de biodiversiteit hard nodig.

Jan Willem Brinkhorst, nieuwe commissielid van D66 Drenthe, vroeg het college van Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling van de Lijst met ingekomen stukken (LIS) het volgende:

Is de Gedeputeerde bereid tot heropening van het gesprek over dit vraagstuk met de natuurorganisaties?

Jan Willem Brinkhorst - Beeld: Anry Kleine Deters