Noodhulp Energiebesparing 

Gedeputeerde Staten vraagt € 5 miljoen om de energietransitie in versneld tempo te laten plaatsvinden (gezien de hoge prijzen en de schaarste van fossiele brandstoffen) door energiebesparende maatregelen te subsidiëren.
Gedeputeerde Staten wil inwoners, het Drentse bedrijfsleven en het maatschappelijk vastgoed extra ondersteunen in deze moeilijke tijd.

D66 juicht investeren
in energiebesparende maatregelen toe

Natuurlijk staan wij als D66 achter een versnelling van de energietransitie en juichen wij investering in duurzame energiebesparende maatregelen toe.

Als wij dit statenstuk lezen dan vragen wij ons wel af waar dit geld precies voor bedoeld is.

  • Welke inwoners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed komen voor deze subsidie in aanmerking?
  • Zijn er criteria waaraan voldaan moet worden en hoe gaat de toekenning in haar werk?

Bestaande isolatieregeling?

Gedeputeerde Staten vermeldt dat men bij voorkeur aan wil sluiten bij de net opengestelde isolatieregeling.

  • Kan Gedeputeerde Staten aangeven welke regeling wordt bedoeld?

D66 steunt het voorstel graag, als de vragen voldoende beantwoord zijn

Graag horen wij van de Gedeputeerde antwoorden op bovenstaande vragen om vervolgens in overweging te nemen of wij dit voorstel voldoende toetsbaar en concreet omschreven vinden om te kunnen steunen.